Додому ІНФОРМАЦІЯ Бердичівська ОДПІ повідомляє.

Бердичівська ОДПІ повідомляє.

385
ПОДІЛИТИСЬ

Податковий кредит з ПДВ та умови поставки
Відповідно до правил Податкового кодексу право платника ПДВ на відображення сум податку у складі податкового кредиту виникає в разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів чи послуг.
В залежності від умов договору поставки, дата відвантаження товарів постачальником та дата переходу права власності на такий товар до покупця можуть бути різними. Отож, з метою визначення дати виникнення права на формування податкового кредиту покупцем таких товарів слід враховувати момент переходу права власності за договором поставки.
Згідно із загальними правилами, наведеними у статті 334 Цивільного кодексу України, право власності у набувача майна за договором виникає з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом.
Переданням майна вважається вручення його набувачеві або перевізникові, організації зв’язку тощо для відправлення, пересилання набувачеві майна, відчуженого без зобов’язання доставки.
Отже, постачальник передає, а покупець набуває право власності на товари, які постачаються на дату їх відвантаження постачальником (безпосередньо покупцю чи перевізникові), якщо інше не передбачено умовами договору.
Разом з цим пунктом 198.6 статті 198 Кодексу визначено, що не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, не підтверджені зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими пунктом 201.11 статті 201 цього Кодексу.
З огляду на зазначене, реалізувати право на формування податкового кредиту покупець – платник ПДВ може лише після складання податкової накладної постачальником – платником ПДВ, зокрема, в момент відвантаження товарів та реєстрації цієї податкової накладної в ЄРПН, але не раніше отримання права власності на такий товар.


З 28 жовтня набирає чинності нова редакція статті 5 Закону України “Про звернення громадян”

Шановні громадяни!

Державна фіскальна служба України повідомляє, що з 28.10.2015 набирає чинності у новій редакції стаття 5 Закону України “Про звернення громадян”, згідно якої звернення може бути усним чи письмовим (електронне звернення).
Отже громадянин може викласти своє звернення до ДФС через:
– засоби телефонного зв’язку контакт-центру ІДД ДФС за телефонним номером: (044) 284-00-07;
– використання мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку на поштову скриньку zvernennya@sfs.gov.ua, яка розміщена на офіційному веб-порталі ДФС у розділі Головна>Діяльність>Звернення громадян>Реєстрація звернень;
– поштою або передати особисто чи через уповноважену особу до ДФС за адресою: 04655, м. Київ, Львівська площа, 8;
– особистий прийом керівництвом чи посадовими особами структурних підрозділів ДФС.
Водночас повідомляємо, що у зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Таким чином, електронне звернення, якщо воно надсилається без використання електронного цифрового підпису, повинно мати вигляд скан-копії та/або фото копії.
Також звертаємо увагу, що відповідно до ст. 20 Закону України “Про звернення громадян” звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, – невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання.


Граничний термін сплати єдиного внеску – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок
Граничний термін сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, нарахованого за календарний квартал, фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування – 19 число місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок, – нагадують фахівці Бердичівської ОДПІ.
Порядок сплати єдиного внеску відповідно до пункту 4 частини першої статті 4 Закону №2464 є, зокрема, фізичними особами-підприємцями, які обрали спрощену систему оподаткування.
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону №2464 базою нарахування єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, є суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої законом №2464. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Єдиний внесок для зазначених платників встановлюється у розмірі 34,7 відсотка та розмір мінімального страхового внеску становить з вересня цього року 478,17 грн. (1378 грн. × 34,7%).
Відповідно до абзацу третього частини восьмої статті 9 Закону №2464 фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачують єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
Водночас, згідно з підпунктом 2 пункту 6 розділу IV Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449, фізичні особи-підприємці, що обрали спрощену систему оподаткування, можуть сплачувати єдиний внесок у вигляді авансового платежу в розмірі, який самостійно визначили, до 20 числа кожного місяця поточного кварталу.
У разі, якщо останній день сплати єдиного внеску припадає на вихідний, святковий день чи інший неробочий день, то останнім днем таких строків сплати єдиного внеску вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем.


Повідомлення про прийняття працівника на роботу згідно договору цивільно-правового характеру не подається
Фахівці  Бердичівської ОДПІ звертають увагу, що повідомлення про прийняття працівника на роботу згідно договору цивільно-правового характеру не подається до територіальних органів Державної фіскальної служби.
Слід зауважити, що згідно з частиною третьою статті 24 Кодексу законів про працю України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до норм Постанови КМУ від 17 червня 2015 року № 413 “Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу”, органи ДФС лише приймають від суб’єктів господарювання повідомлення про прийняття працівника на роботу, проте не регулюють питання трудових відносин, встановлених статтею 24 КЗпП.
Статтею 259 КЗпП визначено, що державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю юридичними особами незалежно від форми власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами – підприємцями, які використовують найману працю, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.
При цьому штрафи, зазначені у частині другій статті 265 КЗпП, накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Отже, враховуючи вищевикладене повідомляємо, що Постанову №413 було розроблено Мінсоцполітики відповідно до частини третьої статті 24 КЗпП, яка містить положення щодо укладення трудового договору. Укладення договорів цивільно-правового характеру зазначеною статтею не регулюється.


Увага! Увага! Увага!

9 листопада, понеділок, – останній день подання:
– податкової декларації з податку на прибуток підприємства та фінансової звітності за три квартали при базовому податковому періоді – квартал;
– розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, за три квартали;
– податкової декларації з ПДВ за 3-й квартал платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу;
– податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за три квартали платниками, віднесеними до третьої групи;
– податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи) за три квартали;
– податкової декларації про майновий стан і доходи фізичними особами – підприємцями, які перейшли з 3-го кварталу зі спрощеної системи оподаткування на загальну або вперше зареєстровані у 3-му кварталі;
– податкової декларації екологічного податку за 3-й квартал;
– податкового розрахунку з плати за користування надрами для видобування корисних копалин за 3-й квартал;
– податкового розрахунку з плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за 3-й квартал;
– податкового розрахунку збору за користування радіочастотним ресурсом України за 3-й квартал;
– податкової декларації збору: за спеціальне використання поверхневих та підземних вод… за три квартали;
– податкового розрахунку за спеціальне використання лісових ресурсів за три квартали;
– податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за три квартали;
– податкової декларації туристичного збору за три квартали;
– податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, за 3-й квартал (форма №1ДФ);
– декларації про валютні цінності, доходи та майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, за 3-й квартал;
– звіту про суми податкових пільг за дев’ять місяців.

Бердичівська ОДПІ