Додому НОВИНИ Влада і громада Вчитися бути депутатами…

Вчитися бути депутатами…

270
ПОДІЛИТИСЬ

Аналізуючи проведення сесій сільських та селищних рад, слід відзначити, що в багатьох випадках депутати свідомо чи несвідомо не дотримуються положень ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон). Це визнають і самі народні обранці, посилаючись на брак досвіду, адже чимало з них не мають необхідних знань у цьому напрямку. А в окремих випадках взамін самоосвіти, питання якої логічно постає перед депутатами, вони не мають і бажання знати та виконувати вимоги чинного законодавства. Це особливо важливо нині, коли йде прийняття рішень щодо виділення землі в світлі земельної реформи.

Як приклад, хочу проаналізувати окремі порушення, які були виявлені останнім часом під час засідань деяких сільських рад Бердичівського району. Так, зокрема, частиною 10 статті 46 Закону визначено, що рішення про скликання сесії ради відповідно до частин четвертої, шостої та восьмої цієї статті доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Сесії ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (частина 14 зазначеної статті).

Проте часто-густо інформація про скликання сесії публікується на офіційних сайтах громад лише за день до проведення сесії, тобто виняток стає правилом. Це може призвести до того, що на сесії буде відсутнім повний склад депутатів, а громадськість взагалі не володітиме такою інформацією. Крім того, депутати можуть бути не ознайомлені з питаннями, які виносяться на голосування, та матеріалами, що будуть розглядатися.

Наступне: відповідно до частини 14 статті 46 Закону не пізніше як на другій сесії затверджується регламент роботи відповідної ради, а також положення про постійні комісії ради. Порядок проведення першої сесії ради, порядок обрання голови та заступника (заступників) голови районної у місті, районної, обласної ради, секретаря сільської, селищної, міської ради, скликання чергової та позачергової сесії ради, призначення пленарних засідань ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії визначаються регламентом ради з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні (частина 15 статті 46 Закону).

Проте часто на офіційних сайтах сільських рад відсутній регламент роботи ради.

Далі статтею 46 Закону визначено повноваження постійної комісії ради. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Проте нерідко, особливо в питаннях виділення земельних ділянок, протоколи засідання комісій можуть бути відсутніми. А це суперечить зазначеним нормам Закону, і депутати, які голосують за надання дозволів на розроблення проєктів, не опрацювали належним чином клопотання та картографічні матеріали, на яких зазначені бажані місця розташування земельних ділянок.

Отже, резюмуючи сказане, можемо стверджувати однозначно: депутат зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засідань постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано. І головне – вчитись працювати на благо громади коректно та в чинному правовому полі.

Людмила КИЦАК,
депутат Житомирської обласної ради.