Додому ІНФОРМАЦІЯ Відділ комунальної власності та земельних відносин Бердичівської міської ради повідомляє про приватизацію...

Відділ комунальної власності та земельних відносин Бердичівської міської ради повідомляє про приватизацію приміщення

569
ПОДІЛИТИСЬ

Відділ комунальної власності та земельних відносин Бердичівської міської ради повідомляє, що згідно із Законом України “Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)” на підставі рішення Бердичівської міської ради від 29.03.2016 “Про перелік об’єктів міської комунальної власності, які підлягають приватизації у 2016 році”, приватизації за грошові кошти у 2016 році підлягає:

нежитлове приміщення, площею 28,5 кв.м, за адресою: м.Бердичів, вул. Торгова, 4. Спосіб приватизації: викуп.

З метою визначення ринкової вартості вищевказаного об’єкта комунальної власності оголошується конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності.

Мета проведення незалежної оцінки: визначення ринкової вартості для продажу об’єкта приватизації. Дата оцінки 31.03.2016. Замовник та платник робіт з оцінки – відділ комунальної власності та земельних відносин.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єктів оціночної діяльності, виданого відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, яким передбачено здійснення практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Претенденти подають конкурсну документацію, відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015 №2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за №60/28190 (далі – Положення), яка складається із підтвердних документів, документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, та конкурсної пропозиції:

  • заяви про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток 3 до Положення);
  • копії документів, в яких зазначено правовий статус претендента, копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого претенденту Фондом державного майна України;
  • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі і яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
  • копії документів, передбачених абзацом сьомим пункту 11 розділу 1 Положення (за наявності);
  • інформації про претендента (додаток 4 до Положення);
  • інформації щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Положення) разом із копіями документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки (абзац 2 п.4 розділу 1 Положення) (за наявності);
  • пропозиції щодо ціни виконання робіт, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також терміну виконання робіт (не більше 5 календарних днів), запечатану в окремому конверті.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання претендент до участі в конкурсі не допускається.

Конкурсна документація подається за чотири робочих дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) за адресою: м. Бердичів, пл. Центральна, 1, кім. 75.

Конкурс відбудеться 15 квітня 2016 року об 11.00 у приміщенні виконавчого комітету Бердичівської міської ради за адресою: м.Бердичів, пл. Центральна, 1, кім. 16.

Телефон для довідок: 2-21-51.