Додому ІНФОРМАЦІЯ В Бердичеві планується провести Всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію

В Бердичеві планується провести Всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію

540
ПОДІЛИТИСЬ

Національна спілка краєзнавців України
Управління культури Житомирської державної адміністрації
Житомирська обласна організація Національної спілки краєзнавців України
Виконавчий комітет Бердичівської міської ради
Бердичівська регіональна організація Національної спілки краєзнавців України
15-16 листопада 2016 року
проводять в м. Бердичеві Всеукраїнську науково-краєзнавчу конференцію з міжнародною участю
“Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність”,
присвячену 90-й річниці від часу відкриття в Бердичеві першого музею (1926 р.)

На конференції передбачається розглянути наступні напрямки досліджень:

  • Актуальні проблеми музейної справи регіону;
  • Музеї Бердичівського краю в контексті історії регіонального та українського музейництва;
  • Музейне краєзнавство;
  • Археологія, історія, культура та природа Бердичівщини мовою музейних предметів, документів та в спогадах музейних працівників;
  • Пам’яткоохоронна діяльність музеїв;
  • Видатні постаті краю, краєзнавці та музейні працівники Бердичівщини;
  • Сучасні інформаційні технології в музейній справі;
  • Музейництво в навчальних закладах;
  • Співпраця музеїв із органами місцевого самоврядування та громадськістю;
  • Загальні питання краєзнавства та музейної справи.

Планується видання наукового збірника матеріалів конференції до початку її проведення.

Оргкомітет приймає статті до збірника “Музеї Бердичівського краю: історія і сучасність” в електронному вигляді та анкетні дані про авторів до 15 жовтня 2016 р. Обсяг матеріалів — до 10 сторінок тексту та до 5 ілюстрацій (формат А4). Текст має бути набраний у текстовому редакторі Місrosoft Word for Windows, шрифт Тіmes New Roman, розмір шрифту – 12, міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній обереги — 2 см, лівий — 3 см, правий — 1,5 см. Формат файлу Word. Текст набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, а не використанням пробілів і табулятора. Текст статті записується в окремий файл під назвою Призвіще.doc; в окремому файлі подається перелік ілюстрацій під назвою Перелік.dос; ілюстрації записуються в окремі файли і розміщуються в папці під назвою Рис.doc. Географічні назви подаються за офіційно прийнятою транскрипцією. Точно вказується джерело цитати. Посилання у тексті оформлюються в квадратних дужках, наприклад: [1, с. 23], [25, с. 119, рис. 5]. В кінці тексту подається пронумерований список літератури та джерел в алфавітному порядку, оформлений згідно з вимогами державних стандартів (Бюлетень ВАК України. — 2008. — № 3. — С. 9-13.): розмір шрифту — 10, міжрядковий інтервал — 1.

Вимоги до оформлення статей: вгорі зліва — УДК, нижче справа — прізвище та ініціали автора (авторів), нижче справа — курсивом в круглих дужках назва міста (населеного пункту), нижче посередині — назва статті великими літерами, нижче з абзацу курсивом — анотація українською мовою, нижче з абзацу курсивом — ключові слова (до 10 назв), далі з абзацу текст статті, після тексту статті — література та джерела.

Автори статей окремим файлом повідомляють про себе такі дані: прізвище, ім’я, по батькові (без скорочень), науковий ступінь, учене звання, місце роботи й посаду, адресу для листування, телефон (роб., дом., мобільний), електронну пошту.

Автори несуть відповідальність за зміст статті, достовірність фактів, цитат, дат тощо.

Тексти статей планується публікувати в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти для публікації доповіді, які не відповідають вимогам та тематиці конференції. Проїзд та проживання учасників конференції  за власні кошти, або кошти відряджуючої організації.

Матеріали надсилаються до 15 жовтня 2016 р. на поштову адресу:

Музей історії міста Бердичева, площа Соборна, 25, м. Бердичів, Житомирська обл., Україна, 13300, або електронною поштою: skavr_p@ukr.net

Телефони для довідок: 041-43-2-44-07 або 096-35-25-336.

Контактна особа: директор музею — Скавронський Павло Степанович.

Ми будемо вдячні за поширення цієї інформації серед колег та зацікавлених осіб.

ОРГКОМІТЕТ