Гігієнічне значення ґрунту

Гігієнічне значення ґрунту

170
0
ПОДІЛИТИСЬ

У сучасному світі при нинішній швидкості життя рідко хто замислюється про ґрунт нашої Землі. Люди звикли сприймати його як належне. Але ж без ґрунту не змогли б існувати, ні флора, ні фауна, ні людина. Нагромадження твердих побутових відходів і викидів – неминучий результат розвитку сучасної цивілізації. Доведено, що нині кожний мешканець Землі щоденно виробляє в середньому 2-4 кг відходів і сміття, а все населення земної приблизно 3-6 млрд. т/рік. Передбачається, що в найближчий час тверді відходи і викиди від виробництва і споживання досягнуть 15 млрд. т/рік. На сьогодні звалища промислових відходів переповнені, займають значні площі та розміщені так нераціонально, що іноді становлять серйозну загрозу для населення. При незадовільному впорядкуванні населених пунктів і погано організованому очищенні сміття та нечистоти забруднюють ґрунт. Забруднений органічними речовинами ґрунт є поживним середовищем для розвитку патогенних мікроорганізмів, які можуть заражати поверхневі й підземні води, овочі, поширюватися мухами, гризунами і ґрунтовим пилом.

Тому охорона ґрунтів, раціональне їх використання, збереження та підвищення їх родючості — неодмінна умова подальшого прогресу суспільства. Ґрунт являє собою комплекс мінеральних і органічних частинок, заселених великою кількістю мікроорганізмів, які розкладають органічні рештки рослинного і тваринного походження аж до утворення безпечних для людей азотовмісних солей, гумінових речовин. Є мікроорганізми, які живуть у ґрунті постійно, є і такі, що швидко гинуть, а інші можуть знаходитися тривалий час у вигляді спор. Серед них збудники ботулізму, правця, газової гангрени, сибірки. Особливо велику роль відіграє ґрунт у поширенні глистних інвазій таких, як аскаридоз, трихоцефальоз, теніаринхоз, теніоз. Фахівцями Бердичівського районного відділу ДУ “Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України” протягом 2017 року на території м. Бердичева та Бердичівського району проводився відбір та дослідження проб ґрунту на паразитози. Як показують результати досліджень, у відібраних зразках ґрунту яйця глистів були відсутні.

Та не дивлячись на втішні результати ми повинні пам’ятати, що незамінним заходом для профілактики інфекційних хвороб і глистних інвазій, а також одним із найважливіших заходів у справі санітарної охорони ґрунту є впорядковане і правильно організоване очищення населених пунктів від комунально-побутових та інших відходів.

О.О. Запаринюк, лікар загальної гігієни.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ