Додому ІНФОРМАЦІЯ Доплата до мінімального страхового внеску

Доплата до мінімального страхового внеску

206
ПОДІЛИТИСЬ

3 1 січня 2004 року страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. Згідно з частиною першою ст. 24 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закону) страховий стаж – це період, протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачені страхові внески в сумі, не меншій ніж мінімальний страховий внесок. Тільки за таких умов місяць роботи буде зарахований до страхового як повний.

Але якщо особа працює неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень) вона може здійснити доплату до мінімального страхового внеску у такий спосіб, щоб загальна сума коштів за відповідний місяць була не менше за мінімальний страховий внесок.

Чи варто скористатися такою можливістю?

По-перше, під час розрахунку доплати застосовується мінімальна заробітна плата визначена на той період, за який здійснюється доплата. Наприклад, мінімальна заробітна плата у січні 2005 року складала 262 грн, сьогодні вона становить 6500 грн.

По-друге, визначаючи доплату, розмір мінімальної заробітної плати множать на відсоток внеску, визначений законодавством, чинним на той час, і який не подвоюється, як під час сплати внесків у разі укладання договору про одноразову сплату єдиного внеску за попередні періоди, що укладається з органами податкової служби. У такий спосіб особа доплачуватиме значно менше.

Нагадуємо, що у 2022 році для набуття права на призначення пенсії необхідно мати 29 років страхового стажу. Якщо особа не має можливості певним чином отримати такий страховий стаж, то право виходу на пенсію у такому випадку вона набуде лише 2024 року, з досягненням віку 63 роки, коли для виходу на пенсію достатньо мати не менше 21 року страхового стажу.

У разі якщо страховий стаж особи у 63 роки становить менше 21 року, вона набуде право виходу на пенсію лише у 65 років, для чого потрібно мати не менше 15 років страхового стажу.

Щодо зарахування страхового стажу окремим категоріям осіб.

Період догляду за дитиною до трьох років зараховується до стажу як до 1 січня 2004 року, так і після.

До 01.01.2004 у страховий стаж включаються всі періоди перебування в трудових відносинах, у тому числі у періоди відпусток:

– для догляду за дитиною до 3-х років;

– у зв’язку з вагітністю та пологами;

– для догляду за дитиною відповідно до медичного висновку, але не більш як до досягнення дитиною 6-річного віку.

Також до страхового  стажу до 01.01.2004 включався час догляду непрацюючої матері за малолітніми дітьми, але не довше ніж до досягнення кожною дитиною 3-річного віку.

Починаючи з 01.01.2004, час догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до страхового стажу матері за таких умов:

– за умови догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку;

– за умови отримання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

З 1 січня 2005 року внески за ці періоди сплачуються за рахунок коштів державного бюджету, а тому із зазначеної дати дані періоди зараховуються за даними системи персоніфікованого обліку.

Сплата внесків за періоди перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами проводиться з 1 липня 2013 року.

Крім того, під час визначення права на призначення пенсії за віком також ураховуються періоди:

– перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами з 1 січня 2004 року по 30 червня 2013 року включно;

– перебування у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 6-річного віку з 1 січня 2004 року до часу запровадження сплати страхових внесків за жінок, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

З 01.01.2004 до страхового стажу зараховується період, протягом якого особа, яка підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття, отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової її виплати для організації безробітним підприємницької діяльності) та матеріальну допомогу у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

За період до 01.01.2004 до страхового стажу роботи зараховуються періоди одержання лише допомоги по безробіттю.

До 01.01.2010 період одержання допомоги по безробіттю підтверджується на підставі записів у трудовій книжці, а починаючи з 01.01.2010 – довідкою з бази даних реєстру застрахованих осіб за інформацією відділу персоніфікованого обліку.