До відома роботодавців!

До відома роботодавців!

140
0
ПОДІЛИТИСЬ

Звертаємо Вашу увагу про необхідність правильного заповнення ознаки
“Нове робоче місце” у звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою № Д4

Поняття “Нове робоче місце” розкриває п. 12 ст. 1 Закону України “Про зайнятість населення”: нове робоче місце – робоче місце, яке створене у зв’язку із створенням нового суб’єкта господарювання (крім того, що створений шляхом припинення) або збільшенням штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення (зменшення) середньомісячної чисельності за попередні 12 місяців, а також створене шляхом модернізації або зміни технології виробництва.

Кількість новостворених робочих місць відображається в Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, форма № Д4.

Над таблицею 1 Звіту поле “Кількість створених нових робочих місць у звітному періоді” – заповнюється тільки один раз – у тому звітному періоді (місяці), коли на підприємстві з`явилося нове робоче місце. А якщо в наступних звітних періодах нові місця не створювалися, то і заповнювати цей показник у таблиці 1 не потрібно.

В таблиці 5 графа 12 “Дата створення нового робочого місця, на яку у звітному періоді працевлаштований цей працівник” заповнюється роботодавцем тільки в разі працевлаштування працівника на новостворене робоче місце. При цьому в графі 12 слід проставити дату (число, місяць, рік) створення такого місця. На практиці ця дата часто не збігається з датою початку трудових відносин, яка зазначається у графі 11 таблиці 5. Адже нове робоче місце може бути вже створене, а працівників на нього ще не знайшли. Таким чином, графа 12 таблиці 5 Звіту з ЄСВ за одним працівником, прийнятим на нове робоче місце, заповнюється один раз. І якщо нові місця надалі не створювалися, то цей показник у наступних звітах не відображається.

В таблиці 6 графа 25 “Ознака нового робочого місця” зазначається позначка “Х” у разі працевлаштування особи на нове робоче місце та заповнюється протягом 2 років.

Найбільш типові помилки при заповнені Звіту щодо даних по новоствореним робочим місцям:

  • в таблиці 1: Кількість створених нових робочих місць більше або дорівнює штатній чисельності або середньообліковій чисельності штатних працівників за звітний період (створені робочі місця – це не штатна чисельність працівників);
  • в таблиці 1: Кількість створених нових робочих місць дорівнює кількості прийнятих працівників на вже існуючі вільні посади;
  • в таблиці 1: Кількість створених нових робочих місць необхідно показувати тільки в тому місяці, коли було створене нове робоче місце, а не кожний місяць;
  • в таблиці 6: Ознака нового робочого місця: позначка “1-так, 0-ні” необхідно заповнювати у разі працевлаштування особи на нове робоче місце протягом 2 років.

Шановні роботодавці,
відповідально ставтесь до відображення в звітності показника
“Нове робоче місце”!

БЕЗ КОМЕНТАРІВ