Додому НОВИНИ Влада і громада Заходи з реалізації державної антикорупційної політики в управлінні виконуються

Заходи з реалізації державної антикорупційної політики в управлінні виконуються

282
ПОДІЛИТИСЬ

На виконання заходів з реалізації державної антикорупційної політики в Бердичівському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області вживаються заходи щодо зміцнення знань та підвищення активізації роботи по профілактиці корупційних діянь серед державних службовців управління та державних службовців інших відомств, працівників підприємств, організацій, а також службових осіб органів місцевого самоврядування, налагодження ефективної системи протидії цим протиправним проявам.

Забезпечено реалізацію пріоритетних заходів антикорупційної політики, що визначені Національною антикорупційною стратегією на 2017-2019 роки, через:

  • ефективне застосування антикорупційного законодавства в об’єднаному управлінні;
  • створення ефективної системи протидії корупції в об’єднаному управлінні;
  • забезпечення відкритості та поінформованості про здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
  • формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно-небезпечного явища;
  • посилення взаємодії управління з об’єднаннями громадян, органами державної влади і органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадянським суспільством антикорупційних заходів, що здійснюються державою.

Зокрема, проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота щодо попередження і профілактики проявів корупції, а також інші заходи, направлені на запобігання і протидію корупції.

Так, за 2017 рік в різних формах (виступи, лекції, “круглі столи”, наради, семінар-навчання тощо) були проведено наради, бесіди з працівниками об’єднаного управління щодо запобігання корупційним проявам; проведено виїзні заняття з працівниками підрозділів об’єднаного управління, семінар-навчань для державних службовців, розглядались окремі питання щодо запобігання і протидії корупції на виробничих нарадах.

З метою профілактики корупційним проявам, дотримання фінансової дисципліни, посилено роботу з вивчення питань, пов’язаних з правильним застосуванням фінансового законодавства та законодавства про працю, а також запобіганню безгосподарності.

Перевірено виконання державними службовцями управління вимог ст. 7 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності).

Відповідно до статей 7, 9 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” кожен державний службовець управління надав письмову інформацію про наявність (відсутність) працюючих в управлінні близьких осіб, а також інформацію про наявність (відсутність) корпоративних прав.

Одним із основних механізмів запобігання корупції є запровадження добору високваліфікованих кадрів, які б відповідали вимогам доброчесної поведінки. Для досягнення цієї мети на виконання статті 11 Закону запроваджено проведення спеціальних перевірок згідно вимог чинного законодавства.

Відповідно до статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” кожним державним службовцем управління до 1 квітня 2018 року подано декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за встановленою формою за 2017 рік.

Завдяки проведеному комплексу заходів до Бердичівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області звернення щодо можливих проявів корупції з боку працівників Фонду не надходили.

Фактів невжиття заходів щодо боротьби з корупцією, умисного невиконання своїх обов’язків по боротьбі з корупцією, фактів щодо сприяння, використовуючи своє службове становище, з метою незаконного одержання за це неправомірної вигоди з боку працівників управління не встановлено.

Завідувач сектору по роботі з персоналом С.Ф.Малиновський.