Додому НОВИНИ Влада і громада Заходи щодо запобігання та протидії корупції в Бердичівському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду...

Заходи щодо запобігання та протидії корупції в Бердичівському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України

1463
ПОДІЛИТИСЬ

Бердичівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області проводяться заходи за напрямками запобігання та протидії корупції в порядку проведення лекцій, бесід з працівниками управління щодо морально-ідеологічного аспекту.

Враховуючи те, що корупція завжди завдає збиток суспільним інтересам – прямий або непрямий (опосередкований). Цей збиток прямо залежить від її масштабів і форм прояву. Якщо корупції не поставлений дієвий заслін, вона стрімко розростається, уражаючи все нові й нові сфери. У результаті відбувається інституалізація корупції, коли вона стає невід’ємною частиною життя суспільства, що призводить до деградації соціальних цінностей, а правові інститути перестають працювати. Тобто спостерігається симбіоз непрозорого олігархічного бізнесу з корумпованим вищим чиновництвом. На цей «союз» витрачаються величезні кошти (“тіньовий бюджет”), надані великими олігархічними структурами в обмін на управлінські рішення, що дають їм у сотні разів більший дохід. Тотальна корупція підриває правові основи існування держави, перетворюючи право на товар. Це особливо негативно відображається на рядових громадянах країни і підприємцях, змушених повсюди платити «данину», давати хабара, фактично, за реалізацію своїх законних прав.

Основним принципом є сутність морально-ідеологічних антикорупційних заходів, принципи їх формування та реалізації, мета, завдання, механізми та очікувані результати використання повинні визначатися концептуальним документом. Прийняття та застосування Концепції реалізації морально-ідеологічних антикорупційних заходів (далі – Концепція) створило б усі передумови для повноцінного формування морально-ідеологічного механізму боротьби з корупцією, визначило б інструментарій протидії корупції шляхом зміцнення морального стану українського суспільства в цілому та його окремих структур, визначення національної ідеї та загальнодержавної ідеології, духовного відродження та культурного збагачення народу, самоусвідомлення та консолідації нації.

Ефективне впровадження в життя Концепції реалізації морально-ідеологічних антикорупційних заходів можливе за умов збалансованої діяльності та взаємодії владних інституцій усіх рівнів, відповідальності за досягнуті результати, залучення громадянського суспільства, цілеспрямованості та охоплення концептуальними заходами всіх категорій громадян, відповідності морально-ідеологічних заходів основним пріоритетам державної антикорупційної політики та заходам іншого характеру, спрямованим на запобігання та протидію корупції.

Актуальність даного питання зумовлюється тим, що корупція провокує й поглиблює суспільні кризові явища, підриває імідж України на світовій арені, негативно впливає на мікро- та макроекономічні процеси, перешкоджає налагодженню конструктивного діалогу між владою та громадськістю, руйнує засади розбудови правової держави та громадянського суспільства. Тому розробка та впровадження заходів антикорупційного спрямування є одним із першочергових завдань державного органу.

Щодо даного питання Бердичівським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Житомирській області проводяться відповідні лекції та інші заходи щодо питань ефективного запобігання та протидії корупції, яка є однією із найважливіших проблем та можливостей щодо її мінімізування і впливу на роботу органу.

На даний час в Бердичівському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України в Житомирській області проведено мінімізацію контактів працівників Управління з громадянами за допомогою створення окремого підрозділу – відділу обслуговування громадян, який безпосередньо проводить роботу з громадянами.

Проводиться контроль:

  • за достовірністю та вчасністю декларування державними службовцями своїх доходів та витрат;
  • забезпечення реальних правових наслідків недостовірного декларування з урахуванням розміру прихованих надходжень.

Також визначено перелік інформації, яку орган державної влади зробив доступною з метою розвитку громадянського суспільства та формування цивілізованого середовища.

Зформована єдина міжвідомча комп’ютерна інформаційна система для обліку відомостей щодо фактів корупції та корупційних діянь з правом доступу до неї усіх правоохоронних органів та Головдержслужби.

Запроваджено правовий інститут ротації кадрів державної служби на окремих посадах. Створено прозору систему найму та просування по службі державних службовців.

Забезпечено проводення відкритих конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби через мережу інтернету на сайті НАДС.

Провадиться чіткий контроль щодо забезпечення прозорості прийняття рішень щодо закупівель товарів і послуг за допомогою проведення відкритих тендерів.

Малиновський С.Ф.,
завідувач сектору по
роботі з персоналом