Заява про екологічні наслідки

Заява про екологічні наслідки

164
0
ПОДІЛИТИСЬ
 1. Дані про планову діяльність, мету і шляхи її здійснення.

Забезпечення захисту людей та обладнання від блискавки компресорної станції “Бердичів” Бердичівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів”.

 1. Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати на стан довкілля з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.
  Вплив на стан довкілля наступний:

повітряне;

клімат і мікроклімат – вплив відсутній;

геологічне – вплив відсутній;

водне – вплив відсутній;

соціальне – вплив відсутній;

ґрунти – вплив відсутній;

рослинний і тваринний світ – вплив відсутній.

При пожежі особливо небезпечні речовини не виділяються.

Продукти згорання не сумуються з викидами планованої діяльності.

 1. Кількісні та якісні показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планової діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів і нормативів.

Кількісні та якісні показники впливу на атмосферне повітря та соціальне середовище відповідають існуючим нормам і вимогам.

Перелік заходів, що забезпечують нормативний стан довкілля:

 • дотримання технологічного регламенту;
 • автоматизація технологічних процесів;
 • автоматичний контроль рівня концентрації газу;
 • автоматичне блокування подачі газу.
 1. Перелік залишкових впливів.

Викиди шкідливих речовин в атмосферне повітря від підігрівача:

 • діоксид азоту;
 • оксиду вуглецю.
 1. Вжиті заходи щодо інформування громадськості про планову діяльність, мету, шляхи її здійснення.

Інформування населення – ознайомлення через засоби масової інформації с заявами про наміри та екологічні наслідки планової діяльності

 1. Зобов’язання замовника щодо здійснення проектних рішень у відповідності до норм і правил охорони довкілля і вимог екологічної безпеки на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності.

Замовник гарантує виконання заходів по охороні навколишнього природного середовища, передбачених наступною проектною документацією:

1) Робочий проект “Реконструкція системи блискавкозахисту компресорної станції “Бердичів” Бердичівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів”;

2) “Оцінка впливу на навколишнє природне середовище”.

Після погодження робочого проекту у органах державного нагляду замовник
заключить  угоду по зменшенню впливу об’єкта на навколишнє природне середовище – підтримання чистоти повітря.

Замовник – головний інженер УМГ “КИЇВТРАНСГАЗ” М. Д. Байханов,

Генпроектувальник ТОВ “Теплоенергокомплект” – генеральний директор Є.Л. Погребний.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ