Додому ІНФОРМАЦІЯ ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

545
ПОДІЛИТИСЬ

Планується реалізація проекту (стадія “Проект” та “Робоча документація”) об’єкту будівництва “Реконструкція двохтрансформаторної комплектної підстанції (2КТП 1000) на компресорній станції “Бердичів” Бердичівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів” Інвестор (замовник) – ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” в особі філії УМГ “КИЇВТРАНСГАЗ”.

Місце розташування об’єкта будівництва – Житомирська область, Бердичівський район, с/р Іванковецька, комплекс будівель та споруд №4.

Метою даного проекту є реконструкція двохтрансформаторної комплектної підстанції (2КТ11 1000), яка розташована в окремому приміщенні у прибудові до компресорного цеху.

Реконструкція виконується у зв’язку з великим терміном експлуатації існуючого обладнання (введено в 1974 році), його значним ступенем фізичного та морального зношення.

Нове обладнання, яке буде встановлено згідно з даним проектом, дасть змогу підвищити надійність живлення технологічних та допоміжних установок та забезпечити безперебійність роботи КС.

Згідно, проведеній в складі проекту, оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВНС), рівні впливів запланованої діяльності будуть знаходитися в допустимих межах.

Вилив об’єкта проектування на атмосферне повітря має місце в період будівельно- монтажних робіт, який триватиме 6 місяці, а саме викиди продуктів згоряння від роботи будівельних машин і механізмів. Загальна кількість викидів становитиме 0,1369 т за період будівництва, максимальні концентрації всіх забруднюючих речовин, що виділяються в атмосферне повітря значно менші за 1 ГДК.

В період експлуатації об’єкта реконструкції впливи на навколишнє середовище відсутні.

Впливом на водне середовище є додаткове споживання води з існуючих джерел водопостачання КС “Бердичів” у кількості 46,03 м3 на технологічні та госп.-питні потреби будівництва.

Оскільки планова діяльність відбувається в межах існуючого проммайданчика, додаткового відведення земельних ресурсів не потребується. Основний вплив на грунт здійснюється під час будівельних робот і обмежується будівельним майданчиком.

Відходи, що утворюються під час будівництва відносяться до 3 і 4 класу небезпеки, загальна розрахункова кількість становить 36,3737 т. Організацією збору й утилізацією відходів, утворених під час будівельних робіт, займається будівельна організація, яка перед початком робіт повинна заключній договори з приймаючими відходи організаціями.

По завершенні робіт планується благоустрій території зі збором та вивозом будівельного сміття.

Залишковий вплив на довкілля прогнозується в межах чинного в Україні природоохоронного Законодавства.

З матеріалами ОВНС можна ознайомитися за адресою: 03065. м. Київ, вул. Космонавта Комарова, 44, тел. 044-239-78-70 ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” в особі філії УМГ “КИЇВТРАНСГАЗ”, з приводу зауважень та пропозицій звертатися протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення до Бердичівської райдержадміністрації за адресою: Бердичівський район, 13313, м. Бердичів, пл. Соборна, 23.