ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

400
0
ПОДІЛИТИСЬ

ПОГОДЖЕНО
Голова Семенівської громади Бердичівського району Житомирської області

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

1. Інвестор (замовник) ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” УМГ “КИЇВТРАНСГАЗ”
Поштова і електронна адреса 03065, Україна, м.Київ, проспект Комарова, 44
Найменування об’єкту будівництва: “Реконструкція системи блискавкозахисту компресорної станції “Бердичів” Бердичівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів”
2. Місце розташування майданчиків (трас) Комплекс будівель і споруд №4, Іванковецька с/рада, Бердичівського району, Житомирської обл.
3. Характеристика діяльності (об’єкта) метою розробки даного робочого проекту є приведення існуючої системи блискавкозахисту у відповідності до вимог сучасних нормативних документів
(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)
Технічні і технологічні дані блискавкозахист території КС “Бердичів”
(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності попередити аварійні зупинки технологічного обладнання при розрядах блискавки, зменшення загрози життю обслуговуючому персоналу при ПУБ та вторинних проявах блискавки, підвищення надійності функціонування автоматики
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
земельних не потребує
(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування, вид використання)
Сировинних Будівельні матеріали
(види, обсяги, місце розробки і видобутку, джерела одержання)
енергетичних (паливо, електроенергія, тепло) при будівництві від існуючих систем,
водних при будівництві від існуючих мереж
(обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення )
трудових при будівництві персонал підрядних організацій
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) при будівництві
автотранспорт за потребами будівництва, використання існуючих автошляхів
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами немає, не відноситься до об’єктів, що становлять підвищену небезпеку
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами не потребує
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:
клімат і мікроклімат при будівництві відсутні
повітряне вплив на повітряне середовище за рахунок зварювальних робіт, від автотранспорту та будівельної техніки при будівництві, періодичний при експлуатації
водне не впливає
грунт не впливає
рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти не впливає
навколишнє соціальне середовище (населення) не впливає
навколишнє техногенне середовище не впливає
10. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронения не передбачається
11. Обсяг виконання ОВНС згідно з розділом 2ДБН А.2.2-1-2003
12. Участь громадськості Ознайомлення через засоби масової інформації с заявами про наміри та екологічні наслідки планової діяльності. Подача пропозицій до Семенівської громади за адресою – Іванковецька с/рада, Бердичівського району, Житомирської обл., пн-пт 9:00-16:00
(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій).

Генпроектувальник Головний інженер УМГ “КИЇВТРАНСГАЗ” М. Д. Байханов,
Замовник ТОВ “Теплоенергокомплект” Генеральний директор Є.Л. Погребний.

БЕЗ КОМЕНТАРІВ