Додому НОВИНИ Влада і громада Знищимо прояви корупції.

Знищимо прояви корупції.

442
ПОДІЛИТИСЬ

В полі зору – корупційні ризики
Важливою складовою діяльності із запобігання корупції серед чиновників є виявлення корупційних ризиків в діяльності органу (правових, організаційних та інших факторів та причин, які породжують, заохочують (стимулюють) корупцію), їх повне усунення.
Серед таких ризиків, зокрема, наділення посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що надають можливість на власний розсуд визначити повністю або частково вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або можливість вибору на власний розсуд одного з декількох варіантів управлінських рішень.

Сховатись від покарання стає все важче
Варто звернути увагу на те, що до корупційних правопорушень віднесено кілька специфічних правопорушень, що фактично не мають ознак корупції, однак є суттєвим порушення вимог антикорупційного законодавства щодо запобігання корупції. Йдеться, зокрема, про порушення вимог фінансового контролю, порушення вимог стосовно повідомлення про конфлікт інтересів, невжиття заходів щодо протидії корупції.
Неправомірна вигода – одне з ключових у антикорупційному законодавстві загалом та у законодавстві про відповідальність за корупційні правопорушення. При цьому саме цей термін замінив поняття “хабар” в українському законодавстві.
Згідно ст. 1 Закону України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 року №1700-VII (введений в дію з 26 квітня 2015 року) неправомірна вигода – грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав.

Корупціонери відповідатимуть перед законом
Визначення поняття “корупція” можливе в різних площинах. В загальному розумінні до корупції відносяться будь які форми нелегітимного використання службового становища в особистих цілях.
Антикорупційним законодавством передбачено таке визначення: корупція – використання особою наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей.
Корупційне правопорушення визначається як умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, за яке законодавством установлено кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність.

О.М.Галицька, завідувач сектору персоналу
та організаційно-інформаційної роботи.