Додому НОВИНИ Влада і громада Налагоджена система управління охороною праці – шлях до зменшення трудового каліцтва

Налагоджена система управління охороною праці – шлях до зменшення трудового каліцтва

638
ПОДІЛИТИСЬ

Державна політика України у сфері охорони праці ґрунтується на пріоритеті життя й здоров’я працівників.

Суб’єктом державної політики у сфері забезпечення соціального захисту потерпілих на виробництві є Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, який, в свою чергу, у питаннях профілактики виробничого травматизму має тісно співпрацювати із роботодавцем.

Ще раз нагадуємо, що відповідно до вимог статті 13 Закону України “Про охорону праці” роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці, в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства з охорони праці самими працівниками. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці (СУОП).

У м. Бердичеві та Бердичівському районі за 2016 рік визнані страховими 15 нещасних випадків, у яких постраждали 15 осіб, із смертельним наслідком – 1. У порівнянні з 2015 роком кількість нещасних випадків збільшилась на 6.

Аналіз стану виробничого травматизму показує, що основними причинами нещасних випадків є організаційні – 60%. З організаційних чинників – 67% – порушення трудової і виробничої дисципліни. Два нещасних випадки стались із технічних причин, обидва – важкі, як наслідок – інвалідність потерпілого (ТОВ “Бердичівський хлібозавод”, ФОП Жаврук В.П.).

Усе це дає підстави говорити про недосконалість та низьку ефективність системи управління охороною праці на виробництві. Така ситуація викликає занепокоєння і свідчить про те, що роботодавці, посадові особи та фахівці з охорони праці підприємств вживають недостатньо профілактичних заходів щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на робочих місцях, які мали б попередити виробничий травматизм, викликаний умовами праці, зменшити динаміку їх росту. Організаційні причини є, як правило, наслідком недоліків навчання та інструктажу з питань охорони праці або організації виробництва, порушення правил експлуатації машин, механізмів тощо. Часто роботодавці звертають увагу на умови праці лише після того, як з працівником сталася біда.

Недопустимим є те, що в основному на малих і приватних підприємств немає служби охорони праці, або вона існує формально. На багатьох підприємствах, в установах, зокрема в закладах освіти немає звільнених посад фахівців з охорони праці, їх обов’язки виконують спеціалісти за сумісництвом, часто не маючи і уяви про основні питання охорони праці. Нерідко спеціалісти з охорони праці не наважуються видавати приписи керівникам структурних підрозділів про виявлені порушення, неякісно проводять інструктажі з охорони праці, не організовують належним чином навчання з працюючими, що і призводить до нещасних випадків. Керівникам підприємств слід більше дбати про підвищення рівня знань своїх спеціалістів з охорони праці.

За наслідками виробничих травм Фондом в повному обсязі, за власні кошти і вчасно здійснюється відшкодування страхових виплат та медико-соціальних послуг відповідно до ст. 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Станом на 1 січня 2017 року у відділенні зареєстровано  629 особових справ потерпілих та членів їх сімей, здійснено страхові виплати 297 постраждалим на виробництві та членам їх сімей.

У 2016 році витрати відділення на виплати по відшкодуванню шкоди потерпілим,  членам їх сімей та на медико-соціальні послуги склали 4,8 млн. гривень.

З оглядом на проведений вище аналіз виробничого травматизму можна впевнено сказати, що у великій мірі життя та здоров’я працівників залежить від них самих. Роботодавцю необхідно предметніше працювати з людьми. А щоденна копітка профілактична робота з охорони праці  сприятиме запобіганню нещасним випадкам на виробництві, збереженню життя та здоров’я працюючих, а відповідно зменшенню витрат Фонду на відшкодування шкоди застрахованим і членам їх сімей.

С. Дугай,
страховий експерт з охорони праці
відділення ВД ФССНВ у м. Бердичеві