Додому ІНФОРМАЦІЯ Порядок видачі громадянам документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, складених іншими...

Порядок видачі громадянам документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, складених іншими відділами ДРАЦС

779
ПОДІЛИТИСЬ

Видача громадянам документів про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану та головними управліннями юстиції в областях, містах Києві, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України.

Якщо оригінал свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено, повторна видача свідоцтва здійснюється відділами ДРАЦС на підставі актового запису цивільного стану, складеного як в електронному вигляді, так і на паперовому носії.

Право на отримання витягів з ДРАЦСГ мають фізичні особи по досягненні 16-річного віку стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред’явлення паспорта (паспортного документа) і документів, що підтверджують родинні стосунки та спадкоємці за законом чи заповітом.

Повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з ДРАЦСГ можуть видаватись представнику особи, яка має право на отримання таких документів у разі документарного підтвердження його повноважень.

Існує ряд особливостей при отриманні окремих видів повторних свідоцтв про державну реєстрацію акту цивільного стану:

– свідоцтва про народження дітей повторно видаються особі, щодо якої складено актовий запис, її батькам та усиновителям незалежно від віку дитини. Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

– свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, та їх законним представникам, близьким родичам померлого (братам і сестрам, онукам, діду і бабі як з боку батька, так і з боку матері), особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

– свідоцтва про шлюб, розірвання шлюбу, зміни імені повторно видається особі, щодо якої складено актовий запис чи їх представникам.

– після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Видача громадянам документів про державну реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану незалежно від місця державної реєстрації акту цивільного стану та місця проживання заявника.

Відділ ДРАЦС видає документ про державну реєстрацію акту цивільного стану після безпосередньої перевірки відповідності відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян даним паперового носія актового запису цивільного стану або на підставі підтвердження про це відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем складання актового запису цивільного стану.

Особам, які звернулися до відділу особисто, документи про державну реєстрацію повторно видаються того самого дня при пред’явленні ними необхідних документів.

Запит про підтвердження відомостей внесених до Державного реєстру актових записів цивільного стану є платною послугою, що відповідно до наказу №390/6 від 14.07.2015 р. Головного територіального управління юстиції у Житомирській області “Щодо затвердження Розміру плати за надання платних послуг, які можуть надаватись відділами державної реєстрації актів цивільного стану Житомирської області” складає 77 гривень.

Порядок надання платних послуг затверджується Міністерством юстиції України. Кошти, одержані від надання платних послуг, зараховуються до державного бюджету.

Свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану видається повторно без підтвердження у разі зберігання актового запису цивільного стану на тимчасово окупованій території України або у районі проведення антитерористичної операції.

У заяві щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану зазначаються: прізвище, власне ім’я, по батькові та адреса заявника; прізвище, власне ім’я, по батькові особи, щодо якої запитується свідоцтво; яке необхідне свідоцтво; коли і яким органом державної реєстрації актів цивільного стану складено актовий запис цивільного стану; мета запиту цього свідоцтва та проставляється особистий підпис заявника, а також додається квитанція про сплату державного мита, встановленого законом.

За повторну видачу свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, справляється державне мито у розмірі п’ятдесят однієї копійки (0,51 грн.).

Згідно з постановою КМУ “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян” плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні.

Крім того, особа, яка має намір отримати повторне свідоцтво, може надіслати заяву до відділу ДРАЦС поштою. За заявою щодо повторної видачі відповідного свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану, яка надійшла поштою, свідоцтво надсилається в 15-денний строк до відділу ДРАЦС України за місцем проживання заявника, про що доводиться до його відома.

У повідомленні заявнику зазначаються назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану, до якого надіслано свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану, дата надіслання, а також номер і серія свідоцтва.

Запити до іноземних установ щодо надіслання документів, пов’язаних з державною реєстрацією актів цивільного стану, виконуються в порядку, передбаченому міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Провідний спеціаліст В.І. Демчук