Додому ІНФОРМАЦІЯ Порядок видачі громадянам документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

Порядок видачі громадянам документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

808
ПОДІЛИТИСЬ

Повторна видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану або витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – ДРАЦСГ) здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного стану (далі – ДРАЦС), а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України на підставі актового запису цивільного стану якщо оригінал було вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено та у разі внесення змін до актового запису чи його поновлення.

Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану здійснюється за заявою особи, щодо якої складено актовий запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, представника закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу, де постійно перебуває дитина, органу опіки та піклування.

Право на отримання витягів з ДРАЦСГ мають фізичні особи по досягненні 16-річного віку стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред’явлення паспорта (паспортного документа) і документів, що підтверджують родинні стосунки та спадкоємці за законом чи заповітом.

Повторні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з ДРАЦСГ можуть видаватись представнику особи, яка має право на отримання таких документів у разі документарного підтвердження його повноважень.

Свідоцтва про народження дітей повторно видаються особі, щодо якої складено актовий запис, її батькам та усиновителям незалежно від віку дитини. Особі, позбавленій батьківських прав, свідоцтва про народження дітей повторно не видаються.

Свідоцтво про смерть повторно видається другому з подружжя, а також дітям, у тому числі й усиновленим, близьким родичам померлого, особі, яка є спадкоємцем за законом або заповітом, представникові органу опіки та піклування у разі виконання ним повноважень з опіки та піклування стосовно осіб, які мають право на отримання такого свідоцтва.

Після припинення шлюбу внаслідок його розірвання свідоцтва про шлюб повторно не видаються. У таких випадках на письмове прохання заявників відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища.

Для отримання повторних свідоцтв та витягів з ДРАЦСГ, особа подає:
– заяву встановленої форми;
– паспорт (паспортний документ);
– документи, які підтверджують родинні стосунки, зміну імені заявника (свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, тощо);
– документ, що підтверджує повноваження представника;
– документ, що підтверджує сплату державного мита за видачу повторного свідоцтва чи видачу витягу з ДРАЦСГ або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита.

Відповідно до п. е, ч.5, ст.3 Декрету КМУ “Про державне мито” від 21.01.1993 року:
– за повторну видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану розмір державного мита складає 0,51 грн.
– за видачу свідоцтв, що видаються у зв’язку зі зміною і поновленням актових записів цивільного стану – 0,34 грн.

Згідно з постановою КМУ “Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян” плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 грн.
Особа має право звернутися із заявою про отриманням повторного свідоцтва чи витягу з Державного реєстру до відділу ДРАЦС незалежно від місця проживання та місця державної реєстрації акта цивільного стану. За заявою про видачу свідоцтва чи витягу, яка подана до відділу ДРАЦС не за місцем державної реєстрації актів цивільного стану, відділ ДРАЦС видає документ після надходження підтвердження про це відділу ДРАЦС за місцем складання актового запису.

В.І.Демчук, провідний спеціаліст.