Додому ІНФОРМАЦІЯ Порядок проставлення апостиля на документах, що видаються відділами державної реєстрації актів цивільного...

Порядок проставлення апостиля на документах, що видаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану для подальшого використання за кордоном.

497
ПОДІЛИТИСЬ

10 січня 2002 року Верховна Рада України прийняла Закон України “Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів” № 2933-III. Конвенція набула чинності для України 22 грудня 2003 року.

Міністерство юстиції України відповідно до покладених завдань надає адміністративну послугу щодо проставлення апостиля на офіційних документах.

Проставлення апостиля на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав, здійнюється згідно з Правилами, які затверджені спільним наказом Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти і науки та Міністерства юстиції від 5 грудня 2003 року № 237/803/151/5 і зареєстровані в Міністерстві юстиції України 12 грудня 2003 року за № 1151/8472.

Апостиль проставляється на документах, які виходять від органів судової влади України, на документах, які виходять від органів прокуратури України, органів юстиції, на адміністративних документах, на документах про освіту та вчені звання, на документах, оформлених державними і приватними нотаріусами, на офіційних свідоцтвах, виконаних на документах, підписаних особами у їх  приватній якості, таких як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував на певну дату, та офіційних і нотаріальних засвідченнях підписів.

Оригінали офіційних документів, виданих установами колишніх союзних республік у складі СРСР, не можуть бути прийняті на території України для проставлення апостиля.

Апостиль може бути проставлено на копіях (фотокопіях) або копіях  (фотокопіях) з перекладом цих документів, засвідчених у встановленому порядку на території України.

Апостиль проставляється на вимогу особи, яка підписала документ, або будь-якого пред’явника документа.

Для проставлення апостиля необхідно подати:

– оригінал документа, на якому проставляється апостиль, або його копію, засвідчену в установленому порядку;

– документ про оплату послуги з проставлення апостиля або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копію, засвідчену в установленому порядку;

– заяву від особи, яка подає такі документи.

Наказом Міністерства юстиції України від 18 грудня 2003 року № 161/5 встановлено плату за надання послуг з проставлення апостиля на офіційних документах, що видаються органами юстиції, призначених для використання на території інших держав, для громадян України, іноземців та осіб без громадянства – 3 неоподатковувані мінімуми доходів громадян (51 грн.) та для юридичних осіб – 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн.).

Прийом документів здійснюється у понеділок, вівторок, середу, четвер, п’ятницю – з 9.00 до 12.00. Видача документів здійснюється у понеділок, вівторок, середу, четвер – з 16.00 до 17.30, в п’ятницю – з 15.00 до 16.30.

Термін розгляду документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, поданих для проставлення апостиля, у тому числі на яких неможливе проставлення відмітки про засвідчення головними управліннями юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополі у зв’язку з тимчасовою окупацією території України, – один робочий день.

У разі хвороби, звільнення, довготривалої відпустки працівників відділу проставлення апостиля Управління державної реєстрації Міністерства юстиції України термін розгляду документів про державну реєстрацію актів цивільного стану – до трьох робочих днів.

Термін розгляду документів про державну реєстрацію актів цивільного стану, поданих для проставлення апостиля, на яких відсутня відмітка головних територіальних управлінь юстиції в областях, місті Києві про засвідчення, – двадцять робочих днів, тобто відсутність відмітки головного територіального управління юстиції на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану не є перешкодою у проставленні на них апостиля, а лише впливає на термін розгляду документів у Міністерстві юстиції України.

У випадках, коли необхідно отримати зразок підпису посадової особи, відбитка печатки та/або штампа органу державної реєстрації актів цивільного стану, іншої додаткової інформації, документи про державну реєстрацію актів цивільного стану розглядаються 20 робочих днів (наказ Міністерства юстиції від 19.01.2012 № 94/5 “Про встановлення порядку роботи по проставленню апостиля на документах про державну реєстрацію актів цивільного стану”).

В.І. Демчук, провідний спеціаліст.