Додому ІНФОРМАЦІЯ Про зміни в складі витрат фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування з...

Про зміни в складі витрат фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування з 1 січня 2017 року

556
ПОДІЛИТИСЬ

Бердичівська ОДПІ повідомляє відповідно до Закону України від 21 грудня 2016 р. № 1797-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” внесено зміни до п. 177.3 та п. 177.4 ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) в частині включення до витрат фізичними особами – підприємцями, які перебувають на сплаті інших податків та зборів.

Згідно з внесеними змінами, які набрали чинності 1 січня 2017 року, відповідно до пп. 177.3.1 п. 177.3 ст. 177 ПКУ не включаються до доходу фізичної особи – підприємця суми акцизного податку з реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів.

Згідно з пп. 177.4.3 п. 177.4 ст. 177 ПКУ до переліку витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів належать суми податків, зборів, які пов’язані з проведенням господарської діяльності фізичної особи – підприємця (крім податку на додану вартість для фізичної особи – підприємця, зареєстрованого як платник податку на додану вартість, та акцизного податку, податку на доходи фізичних осіб з доходу від господарської діяльності, податку на майно); суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірах і порядку, встановлених законом; платежі, сплачені за одержання ліцензій на провадження певних видів господарської діяльності фізичною особою – підприємцем, одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, які пов’язані з господарською діяльністю фізичної особи – підприємця.

Не включаються до складу витрат відповідно до пп. 177.4.5 п. 177.4 ст. 177 ПКУ наступні витрати:

– витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності такою фізичною особою-підприємцем;

– витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

– витрати на придбання та утримання основних засобів подвійного призначення, визначених ст. 177 ПКУ;

– документально не підтверджені витрати.

Згідно з пп. 177.4.6 п. 177.4 ст. 177 ПКУ підприємці мають право (за власним бажанням) включати до складу витрат, пов’язаних з провадженням їх господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають:

– витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів;

– витрати на самостійне виготовлення основних засобів.

Не підлягають амортизації та повністю включаються до складу витрат звітного періоду витрати на:

– проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів;

– ліквідацію основних засобів (у частині залишкової вартості).

Не підлягають амортизації такі основні засоби подвійного призначення:

– земельні ділянки;

– об’єкти житлової нерухомості;

– легкові та вантажні автомобілі.

Розрахунок амортизації основних засобів та нематеріальних активів повинен здійснюватися із застосуванням прямолінійного методу нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням первісної вартості об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів (пп. 177.4.7 п.177.4 ст. 177 ПКУ).

Облік вартості, яка амортизується, ведеться за кожним об’єктом (пп. 177.4.8 п.177.4 ст. 177 ПКУ).

Згідно з пп. 177.4.9 п.177.4 ст. 177 ПКУ амортизація нараховується протягом строку корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів та нематеріальних активів, самостійно установленого фізичною особою, але не менше мінімально допустимого строку корисного використання об’єкта основних засобів та нематеріальних активів:

Групи Мінімально допустимі строки корисного використання, років
 1 – Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом 15
 2 – Будівлі, споруди, передавальні пристрої 10
 3 – Машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інше 5
 4 – Нематеріальні активи відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як два роки

Дія цього підпункту поширюється виключно на об’єкти основних засобів та нематеріальних активів, витрати на придбання чи самостійне виготовлення яких підтверджені документально.

Бердичівська ОДПІ