Додому ІНФОРМАЦІЯ Про огляд та лабораторні випробування засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

Про огляд та лабораторні випробування засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри.

1429
ПОДІЛИТИСЬ

Постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 №1200 “Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю” визначено механізм забезпечення населення і особового складу формувань цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки (далі  –  засоби  РХЗ).

До уваги  керівників підприємств, установ, організацій та інших суб’єктів господарювання.

Періодичність лабораторних випробувань і кількість зразків засобів радіаційного та хімічного захисту, що підлягають лабораторним випробуванням, здійснюють відповідно до додатку 1.

Терміни зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту приведені у додатку 2.
Лабораторні випробування засобів індивідуального захисту органів дихання та шкіри проводить спеціальна випробувальна лабораторія Українського науково-дослідного інституту цивільного захисту (поблизу селища Дмитрівка Києво-Святошинського району Київської області).

Порядок замовлень послуг узгоджується з сектором договірних робіт Тел./факс:  (0 44) 254 50 28, (0 44) 332 7960, (0 45 96) 79 18, E-mail: t_ivko@mail.ru, undicz@mail.ru.

В.М.Рябушко,
начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення.

Ïðî îãëÿä òà ëàáîðàòîðí³ âèïðîáóâàííÿ