Додому ІНФОРМАЦІЯ Районна Програма забезпечення пільгами окремих категорій громадян на 2016-2017 роки

Районна Програма забезпечення пільгами окремих категорій громадян на 2016-2017 роки

1413
ПОДІЛИТИСЬ

Додаток
до рішення районної ради
від 31.05.2016 р. №114

Районна Програма
забезпечення пільгами окремих категорій громадян
на 2016-2017 роки ( далі – Програма)

 1. Загальна характеристика Програми
1 Ініціатор розроблення Програми Управління праці та
соціального захисту населення
Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області
2 Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
3 Розробник Програми Управління праці та
соціального захисту населення
Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області
4 Співрозробники Програми
5 Відповідальний виконавець Програми Управління праці та
соціального захисту населення
Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області
6 Учасники Програми Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації, управління фінансів райдержадміністрації, відділ економічного розвитку і торгівлі РДА, сільські та селищна ради, перевізники, які надають послуги з перевезення автомобільним та залізничним транспортом, ПАТ “Укртелеком”
7 Терміни реалізації Програми 2016-2017 роки
8 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми – районний бюджет;

– бюджети сільських та селищної рад.

9 Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: У межах фінансових можливостей
9.1 – коштів районного бюджету у межах фінансових можливостей
9.2 – кошти бюджетів сільських, селищної  рад у межах фінансових можливостей

 

 1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

Зазначеною Програмою планується здійснення компенсаційних виплат за надання пільг з послуг зв’язку, за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та  автомобільним транспортом на автобусних приміських маршрутах загального користування, за проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії відповідно до Законів України  “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про охорону дитинства” (зі змінами), “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Пунктом 5 ст. 102 Бюджетного Кодексу України визначено субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян. Однак, відповідно Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, видатки з Державного бюджету на вищезазначену ціль не передбачено.

Ст.ст. 89, 91 Бюджетного Кодексу України визначено, компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок місцевих бюджетів.

 1. Мета та основні завдання Програми

Головна мета Програми – соціальний захист окремих категорій громадян, які мають право на пільги згідно чинного законодавства.

Першочерговим завданням цієї Програми є:

 • забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільги з послуг зв’язку, пільговий проїзд залізничним та автомобільним транспортом на приміських маршрутах, проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії;
 • компенсація витрат організаціям та підприємствам, які здійснюють пільгові послуги окремим категоріям громадян.
 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Оптимальним шляхом розв’язання проблеми, визначеної розділом 2 Програми, є забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні, за надані пільги з послуг зв’язку та за проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії, за рахунок коштів районного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел не заборонених законом.

Дія Програми поширюється на найбільш незахищені верстви населення, які потребують особливої уваги з боку держави та місцевих органів виконавчої влади.

В районі проживає майже 7,2 тис. осіб , які мають право на проїзд залізничним та автомобільним транспортом. З них – 5,2 тис. осіб, які мають право на пенсію за віком.

На реалізацію Програми у 2016 році потреба у коштах становить 2640,0 тис. грн., а саме:

 • компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні – 2563,0 тис. грн.;
 • за надані пільги з послуг зв’язку – 75,0 тис. грн.;
 • за проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії – 2,0 тис. грн.

Категорії громадян, на яких поширюється дія Програми щодо проїзду залізничним та автомобільним транспортом, зазначені у додатку 1 до Порядку компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні, за надані послуги зв’язку та за проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії.

Обсяги видатків на реалізацію Програми затверджуються на рік і можуть коригуватися протягом року.

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в межах видатків, затверджених рішенням районної ради при прийнятті районного бюджету, з урахуванням його фінансових можливостей на відповідний рік. Ресурсне забезпечення наведене у додатку 1 до Програми.

Механізм реалізації Програми передбачений Порядком компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні, за надані послуги зв’язку та за проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії, наведеним у додатку 2 до Програми.

 1. Очікувані результати.

Реалізація програми дасть змогу забезпечити виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні, за надані послуги зв’язку та за проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії.

Назва послуги/рік 2016 2017
кількість одержувачів, чол. середня вартість поїздки 1 пасажира грн. кількість одержувачів, чол. середня вартість поїздки 1 пасажира грн.
Компенсація за пільговий проїзд на приміських маршрутах Автотранспорт – 7271;

Залізниця – 1505

8,60;

4,30

Автотранспорт – 7271;

Залізниця – 1505

8,60

4,30

Проїзд 1 раз на рік (ЧАЕС) 7 300,00 7 300,00

 

Назва послуги/рік 2016 2017
кількість одержувачів, чол. середньомісячний розмір, грн. Кількість одержувачів, чол. середньомісячний розмір, грн.
Витрати на послуги зв’язку 584 18,38 584 21,0

 

 1. Координація та контроль за ходом реалізації Програми.

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює управління праці та соціального захисту населення Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області.

Управління фінансів та відділ економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації, сільські та селищна ради, що є учасниками Програми, здійснюють аналіз стану реалізації Програми та надають інформацію про її виконання до управління праці та соціального захисту населення Бердичівської райдержадміністрації Житомирської області.

Управління праці та соціального захисту населення Бердичівської райдержадміністрації узагальнює надану інформацію та інформує першого заступника голови Бердичівської районної державної адміністрації.

Заступник голови ради О.А. Рудик


Додаток 1
до Програми

Ресурсне забезпечення Програми

тис. гривень

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми Етапи виконання Усього потреба у коштах на виконання Програми
з 01.05.2016 р. по 31.12.2016 р. з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р
Обсяг ресурсів, усього ,

у тому числі

5 280,0 тис. грн.
Районний бюджет В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей
Кошти сільських та селищного бюджетів В межах фінансових можливостей В межах фінансових можливостей

Додаток 2
до Програми

ПОРЯДОК
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні, за надані послуги зв’язку та за проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії.

 1. Загальні положення

1.1 Порядок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні, за надані послуги зв’язку та за проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії (далі – Порядок) розроблено з метою забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільги з послуг зв’язку, пільговий проїзд залізничним та автомобільним транспортом на приміських маршрутах, проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії та комплексного розв’язання проблеми фінансування компенсаційних виплат за надані послуги (далі – компенсаційні виплати) та визначення механізму їх виплати.

1.2 Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс України, Закон України “Про автомобільний транспорт”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. №256 “Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенції з державного бюджету” та інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.

1.3 За цим Порядком здійснюються виключно компенсаційні виплати перевізникам, які надають послуги з пільгового перевезення громадян залізничним та автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні відповідно до переліку (додаток 1), організаціям, які надають послуги зв’язку, та за проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії.

 1. Організація проведення компенсаційних виплат пільгових перевезень окремих категорій громад

2.1 Джерелами компенсаційних виплат є кошти місцевих бюджетів безпосередньо з:

– районного бюджету;

– сільських, селищного бюджетів.

Кошти бюджетів місцевого самоврядування залучаються через районний бюджет пропорційно до чисельності цих категорій громадян, які зареєстровані на території відповідної місцевої ради.

Для реалізації заходів Програми можуть залучатися кошти інших бюджетів.

Порядком передбачається  проведення компенсаційних виплат за тих громадян, які мають право на пільги згідно чинного законодавства, відповідно до Переліку категорій (додаток 1). Перерахування за цим Порядком компенсаційних виплат за пільговий проїзд, за надані послуги зв’язку та за проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії, здійснюються в межах передбаченого рішенням районної ради фінансового ресурсу.

Перевізники залишають за собою право на отримання компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування окремих категорій громадян, за проїзд яких не отримано компенсаційні виплати за цим Порядком, за рахунок коштів державного бюджету відповідно до чинного законодавства.

2.2 Головним розпорядником коштів районного бюджету за цією Програмою є управління праці та соціального захисту населення Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області (далі – Розпорядник).

2.3 Розподіл коштів між перевізниками здійснюється Розпорядником за пільговий проїзд тих громадян, що мають право на забезпечення пільгового проїзду, згідно з розділом 4 Програми.

2.4 Компенсаційні виплати проводяться на підставі укладених Розпорядником договорів з організаціями та підприємствами, що надають послуги (далі – Договір). Договір укладається в межах кошторисних призначень з помісячним розподілом коштів.

Для укладення договору на відшкодування коштів за перевезення окремих категорій громадян, що мають право на пільги, автомобільним транспортом, перевізник подає копію чинного договору на організацію перевезень пасажирів.

2.5 У Договорі передбачаються компенсаційні виплати перевізнику у розмірі фактичної вартості пільгового проїзду за діючими тарифами.

2.6 Перевізники щомісяця до 5 числа подають Розрахунок компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом (додаток 2) та організації, що надають інші пільгові послуги, за попередній місяць до управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрацій. Відповідальність за повноту, якість формування документів та достовірність поданої інформації покладається на організації, що подають Розрахунки.

Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації щомісяця до 6 числа звіряє інформацію, яка зазначена у Розрахунку, і у разі виявлення розбіжностей повертає їх організації  для усунення недоліків.

2.7 На підставі складених Розрахунків організація формує Акт звіряння розрахунків за надані послуги та до 10 числа подаються Розпоряднику для підписання.

2.8 Розпорядник до 13 числа перевіряє інформацію, що міститься у Акті звіряння розрахунків, з інформацією, яка зазначена у Розрахунку, і у разі виявлення розбіжностей повертає їх організації для усунення недоліків.

2.9 Розпорядник коштів підписує Акти звіряння розрахунків та упродовж 7 робочих днів забезпечує реєстрацію фінансових зобов’язань в органах Державної казначейської служби.

2.10 Після надходження фінансування Розпорядник забезпечує протягом 3-х робочих днів перерахування коштів на рахунки організацій за надані пільгові послуги.

2.11 Компенсаційні виплати за проїзд один раз на рік автомобільним, залізничним транспортом особам, постраждалим від аварії на ЧАЕС 1-2 категорії, проводяться на підставі наданих до управління праці та соціального захисту населення Бердичівської райдержадміністрації заяви, ксерокопій посвідчення постраждалого від аварії на ЧАЕС 1 або 2 категорії, паспорта, ідентифікаційного коду та проїзних квитків автомобільним або залізничним транспортом туди та назад по території України.

2.12 Після надходження фінансування Розпорядник проводить перерахування коштів готівкою за вибором пільговика на особовий рахунок Банку або поштове відділення за місцем проживання.

 1. Порядок виділення та використання компенсаційних виплат

3.1 Розпорядник бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки за загальним фондом районного бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Державної казначейської служби України.

3.2 Щомісяця на підставі наданих документів Розпорядник складає з організаціями – надавачами пільгових послуг акти звіряння.

3.3 Контроль за укладенням та розірванням договорів між Департаментом промисловості, розвитку інфраструктури та туризму облдержадміністрації та перевізниками, яким надано право обслуговувати автобусні маршрути відповідно рішень обласного конкурсного комітету, покладається на відділ економічного розвитку та торгівлі Бердичівської райдержадміністрації.


 

Додаток 1
до Порядку

Перелік пільгових категорій для відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним та автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні

№ з/п Перелік категорій
1. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
– інваліди війни
– учасники бойових дій

– члени сімей загиблих ( померлих) ветеранів війни

2. Закон України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”
– ветерани служби цивільного захисту
– ветерани Державної кримінально-виконавчої служби
– ветерани податкової міліції
– ветерани військової служби
– ветерани органів внутрішніх справ
– ветерани державної пожежної охорони
3. Закон України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”
– реабілітовані особи
4. Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
– громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1
– учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2
– діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою
5. Закон України “Про охорону дитинства”
– діти з багатодітної сім’ї
6. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”
– діти-інваліди та не більше 1 супроводжуючого
– інваліди І групи по зору і з ураженням ОРА та не більше 1 супроводжуючого
– інваліди II групи по зору і з ураженням ОРА
– інваліди І групи (крім інвалідів по зору і з ураженням ОРА) та не більше 1  супроводжуючого
– інвалід II групи (крім інвалідів по зору та з ураженням ОРА)
7. Закон України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”
– батьки загиблого військовослужбовця