Додому ІНФОРМАЦІЯ Рішення Бердичівської міської ради №21 від 26.01.2016 р. “Про міський бюджет на...

Рішення Бердичівської міської ради №21 від 26.01.2016 р. “Про міський бюджет на 2016 рік”

447
ПОДІЛИТИСЬ

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(друга сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
від 26.01.2016 р. №21
м. Бердичів

Про міський бюджет
на 2016 рік

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Пацати А.К., на підставі ст. 77 Бюджетного кодексу України, п. 23 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2016 рік:

1.1. Доходи міського бюджету у сумі 498 745 789,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду міського бюджету 485 972 300,00 гривень, спеціального фонду міського бюджету 12 773 489,00 гривень, у тому числі бюджет розвитку 500 000,00 гривень згідно з додатком 1 цього рішення.

1.2. Видатки міського бюджету у сумі 501 944 399,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду міського бюджету 479 658 300,00 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету – 22 286 099,00 гривень.

1.3. Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 6 314 000,00 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.4. Дефіцит спеціального фонду міського бюджету в цілому у сумі 9 512 610,00 гривень, джерелом покриття якого визначити згідно з додатком 2 до цього рішення:

– профіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 800 000,00 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО);

– дефіцит спеціального фонду міського бюджету у сумі 10 312 610,00 гривень, джерелом покриття якого є:

– надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 6 314 000,00 гривень;

– залучення до бюджету розвитку кредитних коштів від зовнішніх запозичень у сумі 3 998 610,00 гривень (кредитні кошти Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО спрямувати на реалізацію інвестиційного проекту “Капітальний ремонт вуличного освітлення у м. Бердичеві”).

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2016 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 479 658 300,00 гривень та спеціальному фонду 22 286 099,00 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50 000,00 гривен.
 3. Затвердити на 2016 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 4 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2016 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 1 200 000,00 гривень.
 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

– поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити у складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 29 739 165,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31.12.2016 року у сумі 3 998 610,00 гривень.
 3. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право виконавчому комітету Бердичівської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 4. Розпорядникам бюджетних коштів міського бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 5. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету на 2016 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2016 рік:

– у частині доходів є надходження, визначені статтею 69/1 та частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

– у частині фінансування є надходження визначені, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Надати право виконавчому комітету Бердичівської міської ради здійснювати протягом 2016 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, з наступним затвердженням міською радою.
 2. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова В.К. Мазур