Додому ІНФОРМАЦІЯ РІШЕННЯ Бердичівської міської ради №243 від 23.12.2016 р. “Про міський бюджет на...

РІШЕННЯ Бердичівської міської ради №243 від 23.12.2016 р. “Про міський бюджет на 2017 рік”

382
ПОДІЛИТИСЬ

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(п’ятнадцята сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
від 23.12.2016 № 243
м. Бердичів

Про міський бюджет
на 2017 рік

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Пацати А.К., на підставі ст.77 Бюджетного кодексу України, п.23 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2017 рік:

1.1. Доходи міського бюджету у сумі 658 093 760,00 гривень, в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 643 157 700,00 гривень, доходи спеціального фонду міського бюджету 14 936 060,00 гривень, у тому числі бюджету розвитку 800 000,00 гривень згідно з додатком 1 цього рішення;

1.2. Видатки міського бюджету у сумі 657 094 060,00 гривень, в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 642 158 000,00 гривень, видатки спеціального фонду міського бюджету 14 936 060,00 гривень;

1.3. Профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 999 700,00 гривень (погашення місцевого боргу по кредиту Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО), напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення .

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів міського бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 642 158 000,00 гривень та спеціальному фонду 14 936 060,00 гривень згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів міського бюджету у сумі 50 000,00 гривень.
 3. Затвердити на 2017 рік резервний фонд міського бюджету у сумі 1 672 300,00 гривень.
 4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду міського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню.
 1. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 30 048 918,00 гривень згідно з додатком 4 до цього рішення.
 2. Визначити граничний розмір місцевого боргу міського бюджету станом на 31.12.2017 року у сумі 2 774 035,69 гривень.
 3. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України  надати право виконавчому комітету Бердичівської міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 4. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 5. Установити, що джерелами формування загального фонду міського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік:
 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 69¹ та частиною 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
 • у частині фінансування є надходження визначені, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 1. Надати право виконавчому комітету Бердичівської міської ради здійснювати протягом 2017 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, з наступним затвердженням міською радою.
 2. Додатки № 1-4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Міський голова  В.К. Мазур