Додому ІНФОРМАЦІЯ РІШЕННЯ Бердичівської районної ради від 22.04.2016 року №109 Про реформування друкованого засобу...

РІШЕННЯ Бердичівської районної ради від 22.04.2016 року №109 Про реформування друкованого засобу масової інформації та редакції, співзасновником яких є Бердичівська районна рада

445
ПОДІЛИТИСЬ

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
П’ята сесія VІІ скликання
від 22.04.2016 року № 109

Про реформування друкованого засобу
масової інформації та редакції,
співзасновником яких є
Бердичівська районна рада

Керуючись ч. 2 ст. 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч. 3 ст. 4 Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації”, ст.ст. 8, 20, 21, 22 Закону України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, Цивільним та Господарським Кодексами України, на підставі пропозиції трудового колективу редакції газети “Земля Бердичівська” та газети “Земля Бердичівська” стосовно способу реформування, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Вийти зі складу співзасновників друкованого засобу масової інформації газети “Земля Бердичівська” та редакції газети “Земля Бердичівська” з перетворенням редакції членами її трудового колективу у суб’єкт господарювання із збереженням назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації.
  2. Надіслати це рішення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (Державному комітету телебачення і радіомовлення України) для внесення до Зведеного переліку об’єктів реформування та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації (Міністерству юстиції України) та трудовому колективу редакції.
  3. Виконання функцій комісії з перетворення редакції газети “Земля Бердичівська” покласти на редактора газети Кравченка Володимира Тарасовича. Виконання функцій комісії з перетворення редакції розпочати після включення її до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України або з 1 січня 2017 року.
  4. Редактору редакції газети “Земля Бердичівська” Кравченку В.Т.:

4.1. Після включення редакції до переліку друкованих засобів масової інформації та редакцій, що підлягають реформуванню на першому етапі,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України або з 1 січня 2017 року, провести процедуру реорганізації шляхом перетворення редакції з дотриманням вимог законодавства України.

4.2. У встановлений строк з дня прийняття рішення повідомити державного реєстратора про реорганізацію юридичної особи шляхом їх перетворення та в подальшому подати в установленому законодавством порядку необхідні документи для внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів.

Встановити, що строк для заявлення кредиторських вимог становить два місяці з дня прийняття цього рішення.

4.3. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції подати заяву про перереєстрацію друкованого засобу масової інформації в порядку, визначеному Законом України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”.

4.4. Після державної реєстрації та внесення до єдиного державного реєстру відповідних записів про перетворення редакції укласти договір на висвітлення діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у друкованому засобі масової інформації газеті “Земля Бердичівська”.

4.5. Подати на затвердження сесії районної ради пропозиції для виконання зобов’язань щодо сплати заборгованості редакції із податків та обов’язкових платежів, заробітної плати та інших фінансових зобов’язань редакції відповідно до законодавства.

4.6. Укласти угоду (договір) про зміну засновника (складу співзасновників) та збереження назви, цільового призначення, мови видання і тематичної спрямованості друкованого засобу масової інформації з редакцією після її перетворення відповідно до вимог Закону України “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та вимог цивільного законодавства України у суб’єкт господарювання.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.
  2. Опублікувати це рішення у місячний строк з дня його прийняття у газеті “Земля Бердичівська”.

Голова ради М.Ю. Самчик