Додому ІНФОРМАЦІЯ РІШЕННЯ Бердичівської районної ради 28.12.2016 року № 219 “Про районний бюджет на...

РІШЕННЯ Бердичівської районної ради 28.12.2016 року № 219 “Про районний бюджет на 2017 рік”

422
ПОДІЛИТИСЬ

БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
Дванадцята сесія VII скликання
28.12.2016 року № 219

Про районний бюджет
на 2017 рік

Заслухавши інформацію начальника управління фінансів райдержадміністрації Войцахівської Т.О., керуючись статтею 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності,  районна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2017 рік:

1.1.Доходи районного бюджету у сумі 230 482 400,00 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 229 955 400,00 грн., спеціального фонду районного бюджету – 527 000,00 грн., згідно з додатком 1 цього рішення.

1.2. Видатки районного бюджету у сумі 230 482 400,00 грн., у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 229 955 400,00 грн., видатки спеціального фонду районного бюджету – 527 000,00 грн.

 1. Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно – цільовий метод.
 2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 229 955 400,00 грн. та спеціальному фонду – 527 000,00 грн., згідно з додатком 2.
 3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі 50 000,00 грн.
 4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
 5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 100 000,00 грн.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою, а саме:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.
 1. Затвердити у складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 1 140 300,00 грн., згідно з додатком 5.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 4. Установити, що джерелами формування загального фонду районного бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2017 рік:
 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 691Бюджетного кодексу України;
 • у частині фінансування є надходження визначені, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 1. Надати право районній державній адміністрації здійснювати протягом 2017 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, між місцевими бюджетами з наступним затвердженням районною радою.

Додатковий розподіл обсягів додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету здійснюється за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету.

 1. Надати право районній державній адміністрації в особі управління фінансів райдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.
 2. Затвердити, що у 2017 році з бюджетів сіл, селища здійснюються видатки на утримання селищного та сільських дошкільних закладів, сільських будинків культури, клубів, селищної та сільських бібліотек за рахунок міжбюджетного трансферту (інші додаткові дотації) з районного бюджету у відповідності до формули:

Д = (ЧДП × Нд +  ЧДК × Нд × k1) +(ЧН × Нк + (ЧНм × Нк) × k2 – ЧНм × Нк), де

Д – дотація, що передається місцевим бюджетам району

ЧДП – чисельність дітей дошкільного віку, які відвідують постійний дитячий дошкільний заклад станом на 01 січня року, що передує плановому (додаток 3);

ЧДК – чисельність дітей дошкільного віку, які відвідують дитячий дошкільний заклад з короткостроковим перебуванням станом на 01 січня року, що передує плановому (додаток 3);

Нд – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, яка відвідує дитячий дошкільний заклад – 9 086,061;

k1 – корегуючий коефіцієнт для дошкільних установ з короткотривалим перебування дітей – 0,25.

ЧН – чисельність наявного населення станом на 01 січня 2015 року (додаток 3);

Нк – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на галузь культура місцевих бюджетів на одного жителя становить – 111,0;

ЧНм – чисельність населення міської місцевості,

K2 – корегуючий коефіцієнт для міської місцевості – 0,1.

 1. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Голова районної ради  М.Самчик