Додому ІНФОРМАЦІЯ Рішення Бердичівської районної ради від 20.12.2019 №527 “Про районний бюджет Бердичівського району...

Рішення Бердичівської районної ради від 20.12.2019 №527 “Про районний бюджет Бердичівського району на 2020 рік”

366
ПОДІЛИТИСЬ

УКРАЇНА
БЕРДИЧІВСЬКА РАЙОННА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
Тридцять п’ята сесія VII скликання
від 20.12.2019 №527

Про районний бюджет
Бердичівського району
на 2020 рік
(06303200000)
код бюджету

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання Бердичівської районної державної адміністрації від 28.11.2019 № 02-10/2137, враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2020 рік:

1) Доходи районного бюджету в сумі 44 776 220,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 44 756 220,00 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 20 000,00 гривень, згідно з додатком 1.

Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів районному бюджету в розрізі призначень згідно з додатком 1.1.

2) Видатки районного бюджету в сумі 44 776 220,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 44 660 220,00 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 116 000,00 гривень, згідно з додатком 3.

3) Профіцит за загальним фондом районного бюджету в сумі 96 000,00 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.

4) Дефіцит за спеціальним фондом районного бюджету в сумі 96 000,00 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.

5) Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету в розмірі 40 000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

6) Резервний фонд районного бюджету в розмірі 100 000,00 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.
 2. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4.
 3. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів між сесіями районної ради, з наступним затвердженням Бердичівською районною радою.
 4. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевому бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету з наступним затвердженням Бердичівською районною радою.
 5. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 983 800,00 гривень згідно з додатком 5.
 6. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені, статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України.
 7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік є:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89,91 Бюджетного кодексу України, а кошти отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
 2. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

соціальне забезпечення;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації отримувати позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному постановою Кабінетом Міністрів України від 29.12.2010 № 1204 «Про затвердження Порядку покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів» (зі змінами) та відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України.
 2. Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами, показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;

8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати, насамперед, на обов’язкові виплати із заробітної плати;

10) видатки, пов’язані зі стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з районного бюджету.

 1. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється відповідно до порядків, що затверджені Бердичівською районною державною адміністрацією або Бердичівською районною радою.
 2. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації приймати рішення щодо передачі бюджетних призначень на виконання функцій або надання послуг, на які надано бюджетні призначення, від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого, за погодженням з постійною комісією Бердичівської районної ради з питань бюджету та комунальної власності, відповідно до частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України, та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 3. Надати право Бердичівській районній державній адміністрації приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією Бердичівської районної ради з питань бюджету і комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 4. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
 5. Додатки 1-5 до рішення є його невід’ємною частиною.
 6. Бердичівській районній раді забезпечити публікацію рішення не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття в засобах масової інформації.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Бердичівської районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

Голова ради Максим САМЧИК.