Додому ІНФОРМАЦІЯ Рішення Малосілківської сільської ради від 28.11.2019 р. №163 “Про сільський бюджет Малосілківської...

Рішення Малосілківської сільської ради від 28.11.2019 р. №163 “Про сільський бюджет Малосілківської сільської ради на 2020 рік”

122
ПОДІЛИТИСЬ

МАЛОСІЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
Тридцять третя сесія VII скликання

28 листопада 2019 року №163

Про сільський бюджет
Малосілківської сільської ради на 2020 рік

(1820883300)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про державний бюджет України на 2020 рік», сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2020 рік:

доходи сільського бюджету у сумі 884 300,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 883 800,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 500,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

– видатки сільського бюджету у сумі 884 300,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 883 800,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 500,00 гривень.

оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 900,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

 1. Встановити, що у 2020 році в бюджетному процесі застосовується програмно-цільовий метод.
 2. Установити, що до джерел формування загального фонду сільського бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені, статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 91 Бюджетного кодексу України.
 5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Сільській раді забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

– затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

– здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи у бюджетному процесі;

– забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

– забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

– затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

– забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

– на усіх стадіях бюджетного процесу безумовно виконувати статтю 51 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

– в разі незабезпечення потреби із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

– видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

– провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з сільського бюджету.

 1. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються сільською радою.
 2. Надати право сільській раді здійснювати перерозподіл бюджетних призначень, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків по загальному та спеціальному фондах та за бюджетними програмами за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансування, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11 Надати право сільській раді проводити фінансування установ бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.

 1. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
 2. Додатки 1,2 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Сільській раді забезпечити оприлюднення цього рішення з дня його прийняття відповідного до чинного законодавства.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансування.

Сільський голова М.М.Олексійчук.