Додому ІНФОРМАЦІЯ Рішення Райгородоцької сільської ради від 15 січня 2019 року №18 “Про сільський...

Рішення Райгородоцької сільської ради від 15 січня 2019 року №18 “Про сільський бюджет Райгородоцької сільської ради на 2019 рік”

593
ПОДІЛИТИСЬ

Україна
РАЙГОРОДОЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Друга сесія VIΙ скликання
від 15 січня 2019 року №18.

Про сільський бюджет
Райгородоцької сільської ради на 2019 рік.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2019 рік:

1) Доходи сільського бюджету у сумі 26 286 100 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 26 162 100 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 124 000 гривень згідно з додатком 1 цього рішення.

2) Видатки сільського бюджету у сумі  26 286 100 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 23 830 100 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2 456 000 гривень.

3) Профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 2 332 000 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.

4) Дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 2 332 000,00 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.

5) Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 5 000 гривень, що становить 0,02 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, у тому числі інші субвенції з сільського бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до рішення.

Надати право виконкому сільської ради, у разі надходження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків сільського бюджету, з наступним затвердженням сільською радою.

 1. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 150 000,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Установити, що до джерел формування загального фонду сільського бюджету на 2019 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити , що у 2019 році кошти отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з ст.69-1 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених ст.ст. 89, 91 Бюджетного кодексу України.
 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Райгородоцької сільської ради в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Головному розпоряднику коштів сільського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання сільського бюджету, надати право виконавчою комітету Райгородоцької сільської ради приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 2. Делегувати повноваження функцій у сфері соціального захисту населення, зокрема призначення пільг, житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг, допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, Бердичівському районному бюджету.
 3. Рішення набирає чинності з 15 січня 2019 року.
 4. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 5. Виконавчому комітету Райгородоцької сільської ради опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті Бердичівської районної ради та в засобах масової інформації не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.
 6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, комунальної власності та соціально-економічного розвитку.

Сільський голова Г.М.Кудлай.