Додому ІНФОРМАЦІЯ РІШЕННЯ Семенівської сільської ради від 10 лютого 2017 року №53 “Про внесення...

РІШЕННЯ Семенівської сільської ради від 10 лютого 2017 року №53 “Про внесення змін до рішення 2 сесії сільської ради від 20.01.2017 №47 “Про затвердження на території Семенівської сільської ради місцевих податків та зборів”

436
ПОДІЛИТИСЬ

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
Третя сесія VΙΙ скликання
від 10 лютого 2017 року №53

Про внесення змін до рішення 2 сесії сільської ради
від 20.01.2017 №47 “Про затвердження на території
Семенівської сільської ради місцевих податків та зборів”

З метою упорядкування питань сплати місцевих податків і зборів до міського бюджету відповідно Закону України 24.12.2015 року №909-VIII “Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році”, керуючись п.28 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 року №280/97-ВР, сільська рада,

ВИРІШИЛА:

 1. Внести зміни до рішення 2 сесії сільської ради від 20.01.2017 №47 “Про затвердження на території Семенівської сільської ради місцевих податків та зборів”, а саме:

додаток 1 “Положення про порядок обчислення та сплати земельного податку” затвердити в новій редакції, що додається.

 1. Рішення набирає чинності з 01 січня 2017 року.

Сільський голова Н.В. Семенюк


Додаток №1
до рішення 3 сесії
Семенівської сільської ради
від 10 лютого 2017 р. №53

Положення про порядок обчислення та сплати земельного податку та орендної плати

 1. Платниками земельного податку є:

– власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

– землекористувачі.

 1. Об’єктами оподаткування земельним податком є:

– земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

– земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 1. Базою оподаткування земельним податком є:

– нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку.

 1. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком:

– податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

 1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь не більше 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки:

– земельний податок за земельні ділянки надані підприємствам промисловості, транспорту (крім залізничного транспорту), оборони, лісового господарства, установ та організацій встановлюється в розмірі 1,0 відсотка від нормативно грошової оцінки;

– земельний податок за земельні ділянки надані підприємствам торгівлі, суб’єктам господарської діяльності інших галузей встановлюється в розмірі 1 відсотка від нормативно грошової оцінки;

– земельний податок за земельні ділянки надані підприємствам зв’язку, енергетики, газового господарства встановлюється в розмірі 1 відсотка від нормативно грошової оцінки;

– земельний податок за земельні ділянки надані підприємствам паливно-енергетичного комплексу (АЗС) встановлюється в розмірі 3 відсотків від нормативно грошової оцінки;

– земельний податок за земельні ділянки що відносяться до земель залізничного транспорту встановлюється в розмірі 3 відсотка, під культурно-побутовими будівлями та іншими спорудами в розмірі 1 відсотка від нормативно грошової оцінки;

– земельний податок за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (крім громадян-фізичних осіб) встановлюється в розмірі 1 відсотка від нормативно грошової оцінки, а надані садівницьким товариствам, у тому числі зайняті садовими та/або дачними будинками фізичних осіб в розмірі 0,3 відсотка від нормативно грошової оцінки;

– земельний податок за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садовими кооперативами, індивідуальними гаражами, садовими і дачними будинками фізичних осіб справляється у розмірі 0,03 відсотка від нормативно грошової оцінки;

– земельний податок за земельні ділянки сільськогосподарського призначення у користуванні громадян-фізичних осіб встановлюється в розмірі 0,3% від нормативно грошової оцінки.

5.2. Ставка податку по земельним ділянкам, які знаходяться у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім держаної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі не більше 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки:

– земельний податок за земельні ділянки підприємств промисловості, транспорту (крім залізничного транспорту), оборони, лісового господарства, установ та організацій встановлюється в розмірі 1 відсотків від нормативно грошової оцінки;

– земельний податок за земельні ділянки підприємств торгівлі, суб’єктів господарської діяльності інших галузей встановлюється в розмірі 1 відсотків від нормативно грошової оцінки;

– земельний податок за земельні ділянки підприємств зв’язку, енергетики, газового господарства встановлюється в розмірі 3 відсотків від нормативно грошової оцінки;

– земельний податок за земельні ділянки підприємств паливно-енергетичного комплексу (АЗС) встановлюється в розмірі 3 відсотків від нормативно грошової оцінки.

 1. Ставки податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

6.1. Ставка податку за земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів у розмірі не більше 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області:

– земельний податок за земельні ділянки розташовані за межами населених пунктів у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

– земельний податок за земельні ділянки несільськогосподарського призначення розташовані за межами населених пунктів надані садівницьким товариствам, у тому числі зайняті садовими та/або дачними будинками фізичних осіб у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

– земельний податок за земельні ділянки сільськогосподарського призначення розташовані за межами населених пунктів 0,3 відсотків від нормативно грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

– земельний податок за земельні ділянки водного фонду, а також за земельні ділянки лісогосподарського призначення, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами розташовані за межами населених пунктів у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

– земельний податок за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту в межах смуг відведення, військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, які не утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів, госпрозрахунковим підрозділам Збройних Сил України, встановлюється у розмірі 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

7.1. Від сплати податку звільняються:

7.1.1. інваліди першої і другої групи;

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та учасники АТО (за наявності довідки встановленого зразка).

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 13.1. поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – 0,1 гектара;

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,1 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

7.3. Від сплати земельного податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток паїв в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7.4. Якщо фізична особа, звільняється від сплати земельного податку та має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починається застосовуватися до обраної земельної з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 1. Пільги та звільнення від сплати земельного податку для установ, організацій, підприємств та юридичних осіб

8.1. Від сплати податку в розмірі 100% звільняються:

8.1.1. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, органи МВС, органи Державної служби з НС, органи СБУ, військові формування утворені відповідно до чинного законодавства, Збройні Сили України, заклади, установи та організації ,які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

8.1.2. дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, незалежно від їх підпорядкованості, у тому числі дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій;

6.1.3. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

8.1.4. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці;

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством.

8.1.5. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, а також заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

8.1.6. за земельні ділянки дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування.

8.1.7. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями сплачується на загальних підставах.

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

9.1. Не сплачується податок за:

9.1.1. сільськогосподарські угіддя зон радіоактивно забруднених територій, визначених відповідно до закону такими, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (зон відчуження, безумовного (обов’язкового) відселення, гарантованого добровільного відселення і посиленого радіоекологічного контролю), і хімічно забруднених сільськогосподарських угідь, на які запроваджено обмеження щодо ведення сільського господарства;

9.1.2. землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

9.1.3. земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

9.1.4. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

9.1.5. земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

9.1.6. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

9.1.7. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 1. Особливості оподаткування платою за землю

10.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку що сплачується на відповідній території, та до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцем знаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

10.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, в якому втрачено це право.

10.3. Якщо платники податку, що користуються пільгами щодо податку, мають у підпорядкуванні госпрозрахункові підприємства або здають у тимчасове користування (оренду) земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини, податок на земельні ділянки, зайняті цими госпрозрахунковими підприємствами або будівлями (їх частинами), переданими в тимчасове користування (оренду), сплачується на загальних підставах, з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам.

 1. Податковий період для плати за землю

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 1. Порядок обчислення плати за землю

12.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки подають інформацію необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

12.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і до 20 лютого поточного року подають контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченим у Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

12.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації до 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

12.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

12.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючим органом, яка видає платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення – рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному в Кодексі.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

 • розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
 • права на користування пільгою із сплати податку;
 • розміру ставки податку;
 • нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі органів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення рішення вважається скасованим (відкликаним).

12.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується, з урахуванням прибудинкової території, кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває в спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває в спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

 1. Строк сплати плати за землю та порядок її зарахування до бюджетів

13.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

13.2. Облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводиться щороку до 1 травня.

13.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

13.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.

13.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території, сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

13.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

13.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами), з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території, з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 1. Орендна плата

Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлених та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформація затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

 • не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки;
 • не може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у вищезазначеному абзаці, у разі визначення орендаря на конкурсних засадах.

Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

Секретар сільської ради О.М. Гортовлюк