Додому ІНФОРМАЦІЯ Рішення Семенівської сільської ради №26 від 04.01.2017 р. “Про сільський бюджет на...

Рішення Семенівської сільської ради №26 від 04.01.2017 р. “Про сільський бюджет на 2017 рік”

529
ПОДІЛИТИСЬ

СЕМЕНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Житомирської області
РІШЕННЯ
Друга сесія Перше скликання
04.01.2017 року №26

Про сільський бюджет
на 2017 рік

Заслухавши інформацію голови сільської ради СЕМЕНЮК Н.В., керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 14, 72, 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету та комунальної власності, сільська рада
ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2017 рік:

1.1. Доходи сільського бюджету у сумі 32 387 900,00 грн., у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 32 021 900,00 грн., спеціального фонду сільського бюджету – 366 000,00 грн., згідно з додатком 1 цього рішення.

1.2. Видатки сільського бюджету у сумі 32 387 900,00 грн., у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 29 921 900,00 грн., видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2 466 000,00 грн.

1.3. Установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 2 100 000,00 грн. (додаток 5), напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

1.4. Установити дефіцит спеціального фонду сільського бюджету у сумі 2 100 000,00 грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 5).

 1. Встановити, що у 2017 році в бюджетному процесі застосовується програмно – цільовий метод.
 2. Затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів сільського бюджету на 2017 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду – 29 921 900,00 грн., по спеціальному фонду – 2 466 000,00 грн. згідно з додатком 2.
 3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у сумі 50 000,00 грн.
 4. Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 до цього рішення, в тому числі інші субвенції з сільського бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 3.1.
 5. Затвердити на 2017 рік резервний фонд сільського бюджету у сумі 100 000,00 грн.
 6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою, а саме:
 • оплата праці працівників бюджетних установ;
 • нарахування на заробітну плату;
 • придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
 • забезпечення продуктами харчування;
 • оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
 • поточні трансферти населенню;
 • поточні трансферти місцевим бюджетам.
 1. Затвердити у складі видатків сільського бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 530 000,00 грн., згідно з додатком 4.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного Кодексу України надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Розпоряднику коштів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 4. Установити, що джерелами формування загального фонду сільського бюджету на 2017 рік у частині доходів є надходження визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 5. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2017 рік:
 • у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
 • у частині фінансування є надходження визначені, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;
 1. Надати право виконкому сільської ради здійснювати протягом 2017 року додатковий розподіл та перерозподіл додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, з наступним затвердженням сільською радою.
 2. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова Семенюк Н.В.