Додому ІНФОРМАЦІЯ Рішення Скраглівської сільської ради від 20.12.2019 р. №316 “Про сільський бюджет Скраглівської...

Рішення Скраглівської сільської ради від 20.12.2019 р. №316 “Про сільський бюджет Скраглівської сільської ради на 2020 рік”

112
ПОДІЛИТИСЬ

СКРАГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКИЙ РАЙОН
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
РІШЕННЯ
Сорок четверта сесія VII скликання
20.12.2019 р. №316

Про сільський бюджет
Скраглівської сільської ради на 2020 рік

(1820886000)

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію сільського голови Рубана О.В., враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2020 рік:

1) Доходи сільського бюджету у сумі 2 739 760,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 2 584 760,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 155 000,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2) Видатки сільського бюджету у сумі 2 739 760,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 2 584 760,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 155 000,00 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення.

3) Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 1000,00 гривень, що становить 0,05 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Встановити, що у 2020 році в бюджетному процесі застосовується програмно – цільовий метод.
 2. Установити, що до джерел формування загального фонду сільського бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені, статтею 69 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 101 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2020 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з відповідними пунктами статті 691, 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 91 Бюджетного кодексу України.
 5. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками сільського бюджету видатки загального фонду на:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Сільській раді:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

оприлюднення паспортів бюджетних програм ;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;

6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;

7) на усіх стадіях бюджетного процесу безумовно виконувати статтю 51 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;

8) в разі незабезпечення потреби із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

9) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;

10) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з сільського бюджету.

 1. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються сільською радою.
 2. Надати право сільській раді здійснювати перерозподіл бюджетних призначень, затверджених у розписі бюджету та кошторисі в розрізі економічної класифікації видатків по загальному та спеціальному фондах та за бюджетними програмами за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань планування бюджету та фінансування, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 3. Надати право сільській раді проводити фінансування установ бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.
 4. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
 5. Додатки 1, 3 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 6. Сільській раді забезпечити оприлюднення цього рішення з дня його прийняття відповідного до чинного законодавства.
 7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування бюджету та фінансування.

Сільський голова О.В.Рубан.