Додому НОВИНИ Влада і громада Служба у військовому резерві – надійне сьогодення та впевнене майбутнє.

Служба у військовому резерві – надійне сьогодення та впевнене майбутнє.

558
ПОДІЛИТИСЬ

Основні поняття та порядок її проходження
Резервісти Збройних Сил України – це громадяни України, які у добровільному порядку проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формуваннях на підставі контракту.

Резервісти проходять службу шляхом залучення на навчальні збори у військових частинах під час практичних заходів бойової підготовки.

Основним завданням військового резерву є підвищення та підтримання військової навченості громадян з метою виконання завдань по захисту держави на професійному рівні.

Громадяни України, незалежно від статі та віросповідання, можуть виконувати військовий обов’язок шляхом проходження у добровільному порядку служби у військовому резерві.

Службу у військовому резерві проходять громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров’я, які не дсягли граничного віку перебування у запасі здатні з урахуванням місця проживання (перебування), професійних і моральних якостей до проходження служби у військовому резерві.

Чоловіки та жінки, які не проходили військову службу, також можуть проходити службу у військовому резерві.

Громадяни, які проходять службу у військовому резерві, не підлягають призову на строкову військову службу.

Вивчення кандидатів у резервісти здійснюється шляхом:
– вивчення особистих якостей, установлення рівня їх освіти та професійної придатності;
– організації медичного огляду;
– перевірки фізичної підготовки;
– проведення заходів професійно-прихологічного тестування та відбору.

Вікові обмеження для солдат та офіцерів резерву
Громадяни України мають такі вікові обмеження щодо набуття статусу кандидата в резервісти та проходження служби у резерві:
– рядовий склад до 60 років;
– сержантський, старшинський склад до 60 років;
– особи молодшого офіцерського складу до 60 років;
– особи старшого офіцерського складу у військових званнях майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) до 60 років;
– полковник (капітиан 1 рангу) до 60 років.

Резервіст проходить службу у військовому резерві на підставі контракту, який укладає з державою в особі командира військової частини.

Перший контракт з резервістами укладається строком на 3-5 років.

Після закінчення строку дії першого контракту строк служби у військовому резерві може бути щоразу продовжений на 3-5 років до досягнення громадянином граничного віку перебування у військовому резерві.

Обладнання та екіпіровка резервістів
Військова форма одягу, предмети особистої екіпіровки резервістів аналогічні передбаченим для військовослужбовців.

Підготовка резервістів
Резервіст проходить підготовку у своєму підрозділі на посаді згідно з контрактом та залучається до участі в усіх найбльш значущих заходах бойової підготовки (бойові стрільби, тактичні навчання і т.ін.). При цьому терміни проведення зборів командир військової частини заздалегідь узгоджує з резервістом та його роботодавцем.

Відмінності від військовозобов’язаних
Резервіст проходить службу в резерві у добровільному порячдку на підставі укладеного з ним контракту.

Резервістам щорічно виплачується грошова винагорода у відповідності із військовим званням за результатами виконання програми підготовки. Також резервістам відшкодовують компенсацію за проїзд до місця проходження зборів та у зворотньому напрямку і здійснюють виплату добових (відповідно до військових звань).

Роботодавець резервіста отримує компенсацію заробітної плати виплачену резервісту, за час, якій відсутній працівник на робочому місці.

Керівництвом країни, Міністерством оборони України та генерального штабу Збройних Сил України постійно проводиться робота щодо підвищення мотивації громадян до проходження служби у війсьтковому резерві. У 2013 році збільшено в 1,6 рази грошова винагорода резервістам, які протягом року пройшли збори (від 166 до 3100 грн.), у 2014 році резервістам встановлено нов грошову виплату за період виконання обов’язків служби у військовому резерві (із розрахунку двох мінімальних заробітних пллат на місяць – до 2400 грн.). Під час проходження служби резервісту гарантується відповідні соціальні гарантії, можливість кар’єрного зростання по службі і отримання чергових військових звань. Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», впорядковано грошові виплати резервістам за період вимконання служби у військовому резерві (із розрахунку двох мінімальних зарплат на місяць).

Служба в резерві це майже єдина можливість одночасно будувати цивільну та військову кар’єру.

Резервісту гарантується
Збереження робочого місця на весь період виконання обов’язків служби у військовому резерві.

Якщо ви справжній патріот, бажаєте завжди бути готовим до захисту Батьківщини і шукаєте адреналіну, екстриму та нових вражень, варто зважити: можливо служба у резерві українського війська саме для вас?

Військовий комісар Бердичівського ОМВК
підполковник В.В.Войтович.