Додому ІНФОРМАЦІЯ Увага! Закінчується термін подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

Увага! Закінчується термін подачі інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

523
ПОДІЛИТИСЬ

Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1701-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів” вносить зміни до низки нормативних актів, серед яких Кодекс України про адміністративні правопорушення, Господарський кодекс, Закон України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”.

Закон зобов’язує юридичних осіб подавати державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача, у т.ч. кінцевого вигодоодержувача їх засновника, якщо засновник – юридична особа.

Обов’язок поширюється як на новостворених юридичних осіб так і на тих, які зареєстровані до набуття чинності законом. Якщо перші подаватимуть інформацію під час реєстрації створення юридичної особи, то другі – на протязі шести місяців з моменту набуття законом чинності.

12 лютого 2015 року прийнято Закон України №198-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства з питань запобігання корупції” (набрав чинності 04.03.2015), яким серед іншого в Законі України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” поняття “кінцевий вигодоодержувач” замінено поняттям “кінцевий бенефіціарний власник (контролер)”.
Засновники/підписанти всіх юридичних осіб мали до 25 травня 2015 року подати реєстратору спеціальну реєстраційну картку (форма 4), вказавши інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи (даний термін розуміється у значенні, що вживається в Законі України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”).

21 травня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України №475-УІІІ “Про внесення змін до Закону України щодо відомостей до кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи”, яким продовжено на чотири місяці (тобто до 25 вересня 2015 року) строк подачі юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1701-УІІ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів”, відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) юридична особа, або про відсутність такого кінцевого бенефіціарного власника (контролера).

Вказані вимоги законодавства також стосуються громадських організацій та профспілок, які здійснюють свою діяльність зі статусом юридичної особи.

Зазначені відомості не подаються:
– політичними партіями, творчими спілками та їх територіальними осередками, адвокатськими об’єднаннями, торгово-промисловими палатами, державними та комунальними підприємствами, органами місцевого самоврядування, релігійними організаціями;
– юридичними особами, учасниками яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх учасниками. У цьому випадку учасники – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи;
– юридичними особами, які подали державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник юридична особа.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неподання юридичною особою реєстратору передбаченої Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи – тягне за собою накладення на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Н.М. Ніколайчук, головний спеціаліст
відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб–підприємців,
легалізації об’єднань громадян Бердичівського МРУЮ.