Додому ІНФОРМАЦІЯ Інформація про виконання бюджету м.Бердичева за 2015 рік

Інформація про виконання бюджету м.Бердичева за 2015 рік

665
ПОДІЛИТИСЬ

За підсумками 2015 року обсяг міського бюджету по доходах склав 424951,2 тис.грн., з них: надходження до загального фонду – 404382,6 тис.грн., де власні та закріплені доходи склали 115683,8 тис.грн.

Рівень виконання бюджету міста за 2015 рік у % до 2014 року становить 121,3 (+74743,7 тис.грн.), в тому числі доходи загального фонду (без трансфертів) –146,8 відсотка (+36902,7 тис.грн.).

На виконання загального фонду бюджету міста мають вплив такі основні джерела, як: податок на доходи фізичних осіб, акцизний податок та місцеві податки і збори (плата за землю та єдиний податок).

За рахунок податку на доходи фізичних осіб сформовано більше половини (58%) фінансових ресурсів загального фонду (без трансфертів), його обсяг у 2015 році склав 66 197,9 тис.грн., що на 89,2 тис.грн. більше ніж у 2014 році при тому, що розмір відрахування до міського бюджету з 2015 року зменшився з 75% до 60%.

Плати за землю надійшло в сумі 11 957,5 тис.грн., єдиного податку – 13 842,5 тис.грн., що більше ніж у минулому році на 3044,2 тис.грн. та 1766,9 тис.грн. відповідно.

На території міста впроваджено нові види податків: акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (15566,6 тис.грн.) та транспортний податок (670,9 тис.грн.).

Крім того, у 2015 році місто вперше отримало кошти у вигляді плати за надання адміністративних послуг в сумі 1526,3 тис.грн.

До спеціального фонду бюджету міста надійшло коштів в сумі 20568,5 тис.грн., з них найбільшу питому вагу (67,8%) займають власні надходження бюджетних установ – 13943,1 тис.грн. Надходження до бюджету розвитку, без субвенції, склали 1892,8 тис.грн.

В повному обсязі надійшли дотації з державного бюджету та склали: базова дотація – 9342,2 тис.грн. та стабілізаційна дотація – 1128,4 тис.грн.

Протягом 2015 року місто отримало міжбюджетних трансфертів у вигляді субвенцій за 10-ма напрямками на загальну суму 282967,1 тис.грн., в тому числі:

  • на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу – 86238,7 тис.грн.;
  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 73532,6 тис.грн.;
  • освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 60378,3 тис.грн.;
  • медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 53882,3 тис.грн.;
  • на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення – 5116,3 тис.грн.;
  • на надання пільг з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг – 2444,5 тис.грн.;
  • на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” – 263,3 тис.грн.;
  • на проведення виборів депутатів міських рад та сільських, селищних, міських голів – 931,7 тис.грн.;
  • інші субвенції – 154,6 тис.грн.;
  • на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива – 24,8 тис.грн.

За звітний період з бюджету міста використано коштів на загальну суму 413178,8 тис. грн., що на 66337,5 тис. грн. більше ніж у 2014 році.

Видатки загального фонду склали 375264,4, що на 92318,5 тис. грн. більше ніж у 2014 році, видатки спеціального фонду – 37914,5 63895,4 тис. грн. що на 25980,9 тис. грн. менше ніж у попередньому році.

У структурі видаткової частини загального фонду міського бюджету левову частку займають видатки, пов’язані з виплатою заробітної плати працівникам бюджетних установ та організацій. Їх загальна сума склала 152406,3 тис. грн., що становить 72,2% від обсягу бюджетних видатків загального фонду (без врахування видатків на соціальне забезпечення).

Видатки загального фонду профінансовано в межах надходжень до міського бюджету та зареєстрованих в органах казначейської служби зобов’язань, що становить 98,2% до плану на звітний період.

У галузевому розрізі найбільша питома вага видатків, а це 44,3 %, припадає на галузь “Соціальний захист та соціальне забезпечення”, 27,5% – “Освіта”, та на “Охорону здоров’я” – 16,1 %.

Порівняльний аналіз видатків загального фонду міського бюджету у розрізі галузей за 2014 та 2015 роки (тис. грн.):

 

Назва галузі 2014 рік 2015 рік +, –
Освіта (КТКВК 070000) 91 383,8 103 034,3 11 650,5
Охорона здоров’я (КТКВК 080000) 53 281,1 60 586,3 7 305,2
Соціальний захист та соціальне забезпечення (КТКВК 090000) 107 208,9 166 400,2 59 191,3
Житлово-комунальне господарство (КТКВК 100000) 4 131,6 8 991,2 4 859,6
Культура і мистецтво (КТКВК 110000) 9 825,0 11 438,3 1 613,3
Державне управління (КТКВК 100000) 9 703,6 11 960,9 2 257,3
Фізична культура і спорт (КТКВК 130000) 3 267,0 4 318,3 1 051,3
Інші (утримання та поточний ремонт доріг, землеустрій, рятувальні служби, пільговий проїзд та інші) 4 144,9 8 534,9 4 390,0
Всього 282 945,9 375 264,4 92 318,5

Станом на 1 січня 2016 року заборгованість по заробітній платі працівникам бюджетних установ міського бюджету відсутня.

Розрахунки за енергоносії та комунальні послуги, спожиті бюджетними установами у 2015 році, проведені своєчасно та в повному обсязі.

За 2015 рік міський бюджет виконано по загальному фонду з профіцитом на суму 29118,3 тис. грн., по спеціальному фонду бюджет виконано з дефіцитом на суму 17345,9 тис. грн. в т.ч. за рахунок (тис. грн.):

загальний фонд спеціальний фонд
кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 15 915,1 -15 915,1
зміни залишків коштів бюджету 13 203,2 -1 701,9
зміни залишків коштів бюджетних установ 271,1

Публічне представлення звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік відбудеться на черговій сесії міської ради при затвердженні звіту про виконання міського бюджету за 2015 рік.

Фінансове управління
виконкому Бердичівської міської ради