Додому ІНФОРМАЦІЯ Інформація щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря ...

Інформація щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Бердичівського УЕГГ

1046
ПОДІЛИТИСЬ

Бердичівське управління експлуатації газового господарства ПАТ “Житомиргаз” звернулось до Управління екології та природних ресурсів Житомирської облдержадміністрації з заявою видати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Майданчик підприємства знаходиться за адресою: 13300 Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська 89-А; адреса ПАТ “Житомиргаз”: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, буд. 35. На території виробничого майданчика  проводяться таки роботи: опалення приміщень, зварювальні, металообробні роботи.

Джерелами утворення забруднюючих речовин у викидах в атмосферне повітря є: котли опалювальні, що працюють на газу, трансформатор ел/дугового зварювання металу, верстати металообробні. При роботі устаткування в атмосферне повітря виділяються наступні забруднюючі речовини: азоту та вуглецю оксиди, метан,  ртуть металева, з’єднання  заліза та марганцю, суспендовані частинки (пил).

Для оцінки впливу шкідливих викидів забруднюючих речовин на забруднення приземного шару атмосфери у відповідності до вимог ОНД-86 проведено відповідний розрахунок на ПЕОМ з використанням автоматизованої програми “ЕОЛ Плюс”, що дозволена до використання Міністерством екоресурсів.

Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК, ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючи величини викидів від джерел забруднення Бердичівського УЕГГ пропонується прийняти як нормативні.

Документи подаються на узгодження до Головного управління Держсанепідслужби у Житомирській обл. та Управління екології та природних  ресурсів  Житомирської  ОДА.

Обсяг виконання матеріалів для отримання дозволу на викиди розроблено відповідно до постанови КМУ № 302 від 13.03.2002 року та “Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, в яких обгрунтовуюються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців”.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на викиди протягом 30-ти календарних днів з моменту публікації оголошення направляти до Бердичівської міської ради   за адресою:13300 м. Бердичів, площа Жовтнева, буд. 1, до Бердичівської райдержадміністрації за адресою 13301 м. Бердичів, майдан Соборний, 23, до керівництва Бердичівського УЕГГ або ПАТ “Житомиргаз”.

Розробник обгрунтовуючих матеріалів СП “Клаксон”, лист Мінприроди України від 05.12.2014 р. за № 5/3-7/13638 від11.11.2014 р. про внесення  ПП  “Матрикс Груп” до “Переліку установ, організацій та закладів, які здійснюють розробку документів, що  обґрунтовують викиди ЗР для отримання дозволу на викиди”; свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії № 098/15, видане ДП “Житомирстандартметрологія” 23.11.2015 р., тел/ф (0412) 42-08-76.