Додому ІНФОРМАЦІЯ Рішення Швайківської сільської ради від 15 січня 2019 року №23 “Про сільський...

Рішення Швайківської сільської ради від 15 січня 2019 року №23 “Про сільський бюджет Швайківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік”

677
ПОДІЛИТИСЬ

Україна
ШВАЙКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ

Третя сесія VII скликання
від 15 січня 2019 року №23

Про сільський бюджет Швайківської
сільської об’єднаної територіальної громади
на 2019 рік.

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2019 рік:

1) Доходи сільського бюджету у сумі 29 732 900,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 29 572 900,00 гривень та доходи спеціального фонду сільського бюджету – 160 000,00 гривень згідно з додатком 1 цього рішення.

2) Видатки сільського бюджету у сумі 29 732 900,00гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського бюджету – 27 422 900,00 гривень та видатки спеціального фонду сільського бюджету – 2 310 000,00 гривень.

3) Оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету у розмірі 30 000,00 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

4) Профіцит за загальним фондом сільського бюджету у сумі 2 150 000,00 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.

5) Дефіцит за спеціальним фондом сільського бюджету у сумі 2 150 000,00 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до рішення.

6) Резервний фонд сільського бюджету у розмірі 50 000,00 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів сільського бюджету на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, згідно з додатком 3.
 2. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4, у тому числі інші субвенції з сільського бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень, згідно з додатком 4.1 до рішення.

Надати право виконкому сільської ради, у разі надходження міжбюджетних трансфертів з державного та місцевих бюджетів, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків сільського бюджету, з наступним затвердженням сільською радою.

 1. Затвердити розподіл витрат сільського бюджету на реалізацію місцевих програм у сумі 102 000,00 гривень згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Установити, що до джерел формування загального фонду сільського бюджету на 2019 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97, 101 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету на 2019 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.
 4. Установити, що у 2019 році кошти отримані до спеціального фонду сільського бюджету згідно з ст.691 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, визначених ст.ст. 89,91 Бюджетного кодексу України.
 5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою, а саме:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Швайківської сільської ради в особі сільського голови отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 2. Головним розпорядникам коштів сільського бюджету:

1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету;

5) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головними розпорядниками бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, у процесі виконання сільського бюджету, надати право Швайківській сільській раді приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи додаткові дотації та субвенції (з урахуванням частини шостої статті 102 і частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України), а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємств та сфері послуг відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 2. Про встановлення виплат сільському голові:

Встановити сільському голові Швайківської сільської ради Яригіну Тарасу Петровичу надбавку за 9 ранг.

Встановити сільському голові Яригіну Т.П. щомісячну надбавку за виконання особливо важливої роботи у розмірі п’ятдесят відсотків від його посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років.

Здійснювати щомісячне преміювання Швайківського сільського голови відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи  в розмірі сто відсотків з врахуванням доплат в межах фонду оплати праці.

Надати право на виплату матеріальної допомоги сільському голові в розмірі середньомісячної заробітної плати на вирішення соціально-побутових питань та на оздоровлення при виході у щорічну відпустку.

 1. Делегувати повноваження функцій у сфері соціального захисту населення, зокрема призначення пільг, житлових субсидій населенню на оплату енергоносіїв та житлово-комунальних послуг, допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги на догляд за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, Бердичівському районному бюджету.
 2. Рішення набирає чинності з 15 січня 2019 року.
 3. Додатки 1-5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Виконавчому комітету Швайківської сільської ради опублікувати дане рішення в газеті “Земля Бердичівська” не пізніше ніж у десятиденний строк з дня його прийняття.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємств та сфері послуг.

Сільський голова Т.П.Яригін.